2017

16450 изтеглени документи от базите данни на ProQuest

В периода от 1 ноември до 31 декември 2016 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до три колекции на ProQuest за 28 библиотеки в страната. Това са „ProQuest Central“, „ProQuest Dissertations & Theses A&I” и „SciTech Premium Collection“.

Още …

„ACADEMIC SEARCH ULTIMATE“ и „BUSINESS SOURCE ULTIMATE” – две нови бази данни от EBSCO

От 23 януари до 23 март 2017 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до новите бази данни „Academic Search Ultimate“ и „Business Source Ultimate” на EBSCO за 31 библиотеки в страната.

Още …