Библиосвят: Социални науки и хуманитаристика - Международно изложение - 2017

Покана

Българският информационен консорциум организира изложение на специализирани електронни ресурси “Библиосвят: Социални науки и хуманитаристика”. Събитието ще се проведе в Библиотечно-информационния център на Техническия университет, гр. София, на 4 май (четвъртък) 2017 г.

По време на изложението чуждестранни издателства и търговски партньори ще представят продукти и услуги чрез презентации и изложбени щандове.

Всички презентации ще бъдат на английски език, като за удобство на участниците е осигурен симултанен превод.

Програма

БИБЛИОСВЯТ: СОЦИАЛНИ НАУКИ И ХУМАНИТАРИСТИКА

ПРОГРАМА

4.05.2017 г. четвъртък
09:00-10:00 Регистрация
10:00-10:15 Откриване

Приветствие от Проф. дтн инж. Ради Романски, Заместник ректор, Технически университет, гр. София

Приветствие от г-жа Надя Терзиева, Председател на УС на Български Информационен Консорциум

Модератор: Надя Терзиева, Председател на УС на Български Информационен Консорциум

10:15 - 10:45
De Gruyter: Едно специално предложение за 900 електронни списания

Jacek Lewinson, Publishers’ Representative Central/Eastern Europe

De Gruyter е едно от най-старите издателства в Германия. Групата De Gruyter публикува над 1800 нови заглавия всяка година в различни области, от които над 400 на абонаментен принцип, повече от 500 свободно достъпни списания, както и разнообразие от над 50 дигитални продукта. Над 70% от съдържанието е на английски език. Традиционно De Gruyter доминира в хуманитарни науки, но сега се превръща във важен играч в областите химия, нанотехнологии, архитектурата и строителството, математиката, физиката и т.н. De Gruyter включва издания и на Columbia University Press, Cornell University Press, Harvard University Press, Penn Press, Princeton University, Toronto University Press и Yale University Press.

Щанд № 1

 

10:45 - 11:15
Уникални ресурси от ProQuest за изследователи в хуманитарните и социалните науки

Eva Czegledi, ProQuest

Резюме: ProQuest подкрепя изследователите и техните библиотеки, като им предоставя водещи световни бази данни, електронни книги, видео и архиви. Някои от продуктите, обхванати в тази презентация, включват:

- Periodicals Archive Online - ретроспективна колекция от 750 списания, обхващаща в пълнота хуманитарните и социалните науки.

- Early English Books Online - уникална онлайн колекция от създаването на печатни издания на английски език и произведения, отпечатани в Англия.

- Historical Newspapers - дигитален архив на вестници с 45 водещи заглавия като New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post и др., предлагащ пълен текст и изображения, датиращи от 18-ти век.

- Social Science Premium Collection - осигуряване на достъп до над 5600 списания, предимно с пълен текст, в области на социалните науки като социология, криминология, образование, политика, лингвистика и др.

- Ebook Central - модерната интуитивна платформа на ProQuest за електронни книги предоставя достъп до повече от 840 000 научни книги.

Щанд № 3

 

11:15 - 11:50 Кафе пауза

Модератор: Радостина Тодорова, Заместник председател на УС на Български Информационен Консорциум

11:50 - 12:20
Alexander Street: с любов и страст към академичното видео съдържание

Красимира Ангелова, Alexander Street, a ProQuest Company

Резюме: Alexander Street предлага най-ефективните модели за абонамент и покупка на академични видеа на разположение на библиотеките. Създава знакови онлайн ресурси, които помагат на учени и студенти да осъществяват своите изследвания и да се обучават. Предлага над 62000 видео заглавия в най-голямата ни политематична база Academic Video Online (AVON) и над 34000 видео заглавия, обхващащи широк спектър от области като антропология, бизнес, консултиране, филмово изкуство, здравеопазване и медицина, история, музика, и др. Тази широта в тематичното покритие на видео продуктите ги прави полезен ресурс за всички видове потребители (изследователи, преподаватели, студенти, специалисти), а заедно с това дава на библиотеките висока възвръщаемост на инвестициите.

Представянето ще се фокусира върху начините, по които се повишава значението от използването на видео съдържание чрез нови модели за абонамент и покупка („Абонирай и задръж за постоянно ползване“, PDA Select, PDA игрални филми, EBA, и т.н.), както и чрез разнообразни уникални онлайн инструменти и системи за управление на потребителските акаунти. Специално внимание ще бъде отделено на новия административен портал, с който Alexander Street споделя страстта на библиотекари и информационни специалисти и силното им желание за различен от обичайния, иновативен, задълбочен анализ на данните от статистиките на потребление.

 

12:20 - 12:50
AYA Msolutions - Свободата да сканирате

Андриана Георгиева, Търговски директор, АЯ Мсълюшънс

Резюме: Представяне на компанията AYA Msolutions ЕООД, нейните партньорства и нови решения за сканиране, подходящи за различни типове оригинали и потребители. Акцент ще бъде поставен върху „Еларскан А2“ – „Планетарен скенер за книги“ или „най-добрият скенер за всичко“. Ще бъдат разгледани неговите възможности и приложения, както и решения за „самообслужване“.

Щанд № 4

 

12:50 - 13:30 Обяд

Модератор: Тошка Борисова, Член на УС на Български Информационен Консорциум

13:30 - 14:00
Електронната библиотека „Central and Eastern European Online Library“

Bea Klotz, Executive Director of CEEOL GmbH

Резюме: Онлайн библиотеката CEEOL предлага високо специализирана и богата колекция от пъленотекстово индексирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки. Преобладават публикациите от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа. До 2017 г. CEEOL обхваща около 1500 заглавия на списания от 34 страни, а включените статии са публикувани на повече от 50 езика. Базата данни нараства всеки месец с около 4000 новодобавени статии. Голяма част от включените списания са представени в пълният си архив. През 2016 г. CEEOL започва да развива колекция от електронни книги. В нея се предлагат книги, публикувани през текущата година, както и ценни  заглавия от предходни години, по преценка на издателствата. Новият проект на CEEOL – „Grey Literature Collection“ ще включва 1500 заглавия до края на 2017 г. Целта на проекта е да осигури на изследователите достъп до повече от 3000 документи от този тип до края на 2018 г.

Представената посока на развитие определя CEEOL като основен информационен източник за изследователи, учени и студенти в осигуряването на достъп до почти забравено, скрито и ново релевантно съдържание от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Щанд № 5

 

14:00 - 14:25
Научни ресурси от EBSCO в областите на хуманитарните и социалните науки

Dragan Nikolic, EBSCO Information Services

Резюме: Резюмето на презентацията се очаква.

 

14:25 - 14:50
EMIS – информационни услуги за развиващите се пазари

Мануела Дончева, Мениджър връзки с клиенти, България и Гърция

Резюме: EMIS е онлайн платформа, която предлага трудно достъпна бизнес информация за развиващи се пазари, от местни и международни източници, осигуряваща достъп до хиляди профили на компании с финансови резултати, индустриални проучвания и анализи, макроикономически показатели, доклади за държави в риск и новини, като по този начин позволява детайлно анализиране на пазара.

 

14:50 - 15:20 Кафе пауза

Модератор: Христина Димитрова, Член на УС на Български Информационен Консорциум

15:20 - 15:45
Електронни книги от Brill – толкова е лесно!

Jacek Lewinson, Publishers’ Representative Central/Eastern Europe

Резюме: Представяне на опростени модели на продажба, предлагани от Brill. Всяка библиотека може да открие модел, който да приложи.

Щанд № 2

 

15:45 - 16:10
CIELA 5.1 – Нова и полезна информация в правно-информационната система

Веселин Танкишев, Ciela Norma

Резюме: Компютърна информационна система „Сиела 5.1” е предпочитана от клиентите заради съчетанието на обширна и достоверна информация и организирането й във функционални и удобни за структури. Тя обхваща съдържание с над 5 милиона документа, което основателно претендира за най-пълната юридическа база данни, оптимално подбрана икономическа и справочна информация.

Щанд № 6

 

16:10 - 16:35
Бъдещият потребител: глобални тенденции и перспективи

Laura Kugiene, Business Development Executive, Euromonitor International

Резюме: Презентацията ще направи преглед на ключови тенденции и разработки на потребителския пазар в световен мащаб и в частност в България. Потребителите стават все по-взискателни към продукти, услуги и марки, отколкото когато и да било, и използват дигитални инструменти, за да изразят и да изпълнят техните нужди. Бъдещият потребител трудно се характеризира. Какъв ще бъде потребителят на бъдещето? Какви са неговите предпочитания и как ще се променят през годините? Кои потребителски тенденции ще господстват в световен мащаб и в бъдеще? Това са само част от въпросите, които ще бъдат дискутирани с участниците, на които се налага да се ориентират в сложната обстановка на променящи се потребителски нужди и предпочитания.

Щанд № 7

 

16:35 - 17:00
Emerald в подкрепа на образованието и научните изследвания

Radka Krivankova, M.A., Emerald Group Publishing

Резюме: Основано през 1967 г., днес Emerald Group Publishing предлага широка гама от дигитални продукти, над 300 заглавия на списания, повече от 2500 книги и почти 1500 обучителни казуси, фокусирани върху различни аспекти на управлението. Ще се представят 13 предметни колекции в областите: счетоводство, финанси и икономика, бизнес, мениджмънт, човешки ресурси, изследване на организациите, маркетинг, управленски информационни системи, експлоатация, логистика, управление на качеството, публична политика и управление на околната среда, управление на имоти и урбанизирана среда, туризъм и хотелиерски мениджмънт, здравни и социални грижи, инженеринг, образование, библиотекознание. Много заглавия се индексират от Thomson Reuters и  Scopus.

Щанд № 8

Търговско участие

Издатели и търговски представители

Alexander Street, a ProQuest Company

Alexander Street е водещ в света доставчик на медия стрийминг услуга за образователни цели. Партнира си с най-добрите производители на видео в световен мащаб, за да достави специфични онлайн ресурси, които подпомагат процеса на обучение. Включването на видео в обучението е изключително лесно, посредством възможността за симултантно проследяване на транскрипти, подробно индексиране, създаване на плейлисти и споделяне на съдържание в социалните медии.

Представител: Красимира Ангелова, Alexander Street, a ProQuest Company

 

AYA Msolutions ЕООД

AYA Msolutions ЕООД предоставя услуги за цифровизацията на хартиени документи, книги, учебници, вестници, списания, картини, рисунки, карти, снимки, негативи, филми и др.

Използвайки напреднало оборудване за сканиране, адаптирано за различни типове оригинали и базирайки се на опита на нашите партньори, имаме възможност да предложим последните технологии в специализираното оборудване за дигитализация, както и да прехвърлим големите архиви в електронна форма.

Продуктовата гама включва:

 • документни скенери;
 • планетарни скенери за читатели;
 • мобилни скенери
 • специализирани професионални решения за сканиране.

Представител: Андриана Георгиева, Търговски директор, AYA Msolutions ЕООД

Рекламен щанд № 4

 

Brill

Основано през 1683 г. в Лайден, Холандия, Brill е водещо международно академично издателство в двадесет основни области, включително изследвания на Близкия изток и исляма, азиатски изследвания, класически филологии, история, библейски и религиозни изследвания, езикознание, лингвистика, биология, и международно право. С офиси в Лайден (Холандия), Падерборн (Германия), Бостън (САЩ) и Сингапур (SG), Brill днес публикува 272 списания и близо 1200 нови книги и справочници всяка година, в печатен и електронен формат. Brill предлага също така и голям брой научни колекции и бази данни. Ключови клиенти на компанията са академични и изследователски институции, библиотеки и отделни учени. Brill е част от компанията Euronext Amsterdam NV. За допълнителна информация посетете www.brill.com.

Представител: Jacek Lewinson, Publishers’ Representative Central/Eastern Europe

Рекламен щанд № 2

 

CEEOL GmbH

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание или е от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва 1217 периодични издания, като българските са повече от 60, архивираните броеве са 21855, а статиите 301734. Гудрун Виртц, ръководител на Източноевропейския отдел на държавната библиотека в Мюнхен казва, че базата данни съдържа „много малки неизвестни, но много интересни списания, които не принадлежат към големите англо-американски и немски издания, които всеки познава” и я определя като „истинско съкровище“. Думите ѝ са публикувани в статията на Анита Щрекер „Osteuropa fängt in Oberrad an” във „Frankfurter Rundschau“ на 21 март 2007 г. Според нея това е доказателство, че създателите на CEEOL имат истински интерес към съдържанието.

Представител: Bea Klotz, Executive Director of CEEOL GmbH

Рекламен щанд № 5

 

CIELA NORMA

СИЕЛА НОРМА АД е лидер на българския пазар в областта на справочния и правен софтуер. Стартира дейността си през 1991 г. с юридически консултации и правни публикации, а през 1997 г. вече пуска на пазара своята правно-информационна система – първата на българския пазар, разпространявана на CD. Дружеството съществува официално в настоящото си статукво от 2011 г. като резултат от обединението на двете най-големи компании в областта справочните информационни системи – НОРМА АД и Сиела софт едн паблишинг АД. Компютърна информационна система „Сиела 5.1” е предпочитана от клиентите си заради съчетанието на обширна и достоверна информация и организирането й във функционални и удобни за структури. Тя обхваща съдържание с над 5 милиона документа, което основателно претендира за най-пълната юридическа база данни, оптимално подбрана икономическа и справочна информация. Сиела е позната на пазара и със своята издателска дейност. Паралелно с развитието на софтуерния отдел, издателство „Сиела“ е едно от най-големите издателства в страната. Веригата книжарници Сиела от 16 магазина работят в големите градове в търговските центрове и в някои от основните съдилища.

Представител: Веселин Танкишев, СИЕЛА НОРМА

Рекламен щанд № 6

 

De Gruyter

Независимото академично издателство De Gruyter има над 260 годишна история. Днес то публикува над 1300 нови заглавия всяка година в области като хуманитарни науки, медицина, природни науки и право, над 750 списания, както и разнообразие от електронни продукти. Благодарение на споразумения за дистрибуция, De Gruyter осигурява изданията на Columbia University Press, Cornell University Press, Harvard University Press, Penn Press, Princeton University, Toronto University Press и Yale University Press eBooks. Групата De Gruyter включва De Gruyter Akademie Forschung, Birkhauser, De Gruyter Mouton, De Gruyter Oldenbourg, De Gruyter Open, De Gruyter Saur и De | G Press.

Представител: Jacek Lewinson, Publishers’ Representative Central/Eastern Europe

Рекламен щанд № 1

 

HRIKAT

Фирмата предлага специализирани технически услуги и предоставяне на професионално оборудване в областта на опазване и съхраняване на колекциите на архиви, библиотеки и музеи, както и насърчаване използването на тези средства, които правят процеса по-ефективен и превантивен в опазване на културното наследство. Осигуряваме подкрепа на консерваторите и отговаряме на специфичните нужди на всяка институция с оборудване, инструменти, консумативи и специализирани услуги.

„ХРИКАТ - Съхранение и опазване на културно наследство“ ЕООД е европейска компания, специализирана в системи за аноксия за лечение и превенция на културни обекти в архивите, библиотеките и музеите. Методът „Аноксия“ представлява нетоксична дезинфекция, посредством контролирана безкислородна среда и внедрен контрол на нашествия от насекоми, без никакъв риск за културното наследство, за хората и околната среда. При метода „ Аноксия“ изкуствено се променя атмосферата, чрез премахване на кислорода до нива под 0,5% и въвеждане на инертен газ (в повечето случаи азот). В същото време се контролират нивата на температурата и относителната влажност, които се поддържат в определени параметри за ефективност на метода. Аноксията елиминира паразитите, чрез дехидратация и задушаване. Смъртността на вредителите е 100%, независимо от техния стадий на развитие. Фирмата е представители за България на Neschen и GMW - Gabi Kleindorfer.

Представител: Христо Златанов, управител, „ХРИКАТ - Съхранение и опазване на културно наследство“ ЕООД

Рекламен щанд № 9

 

EBSCO Information Services

EBSCO Information Services (EBSCO) e водещ доставчик на научно съдържание за библиотеки от цял свят с над 6000 клиенти от над 100 страни. EBSCO Discovery Service (EDS) осигурява на всяка организация възможност за провеждане на едновременно търсене от едно място във всички колекции, като предлага подреждане по релевантност и персонални спецификации. EBSCO също е един от най-добрите доставчици в света на електронно научно съдържание за библиотеки, като включва стотици бази данни, исторически архиви, медицински справочни издания и корпоративни обучителни ресурси, обслужващи милиони потребители от десетки хиляди институции. EBSCO доставя електронни списания и книги за библиотеки на абонаментен принцип за над 360000 списания, включително 57000 в електронен формат, а също и осигурява достъп до над 700000 електронни книги. За повече информация посетете сайта: www.ebsco.com. EBSCO Information Services е подразделение на EBSCO Industries Inc., основана през 1944 г.

Представител: Dragan Nikolic, Regional Sales Manager Southeast Europe

 

EMIS, a Euromoney Institutional Investor company

EMIS е лидер в предоставянето на достъп до трудно достъпни данни за развиващи се пазари, икономическа и бизнес информация. С мрежа от 13 офиса в цял свят, ние сме идеално позиционирани да осигурим безконкурентен достъп до водещи местни и международни източници на информация, в това число и наши собствени анализи. Основана през 1994г. в Ню Йорк и закупена от Euromoney Institutional Investor в Лондон през 1999 г., компанията наброява повече от 300 души в 13 държави, които обслужват близо 2000 клиенти по света. Офисът в София е отворен през 1997 г. и вече е един от най-големите EMIS офиси.

Представител: Мануела Дончева, Мениджър връзки с клиенти, България и Гърция

 

Emerald Publishing

Emerald Publishing е международно академично издателство за научна литература, създадено през 1967 г., като през настоящата 2017 г. то отбелязва своя 50-годишен юбилей. В портфолиото присъстват редица дигитални продукти, над 300 заглавия на списания, повече от 2500 книги и почти 1500 обучителни казуси. Много от заглавия се индексират от Thomson Reuters, като при 72% от тях се наблюдава увеличаване на импакт фактора за 2014 г. Освен това е важно да се отбележи, че 85% от списанията на издателството са индексирани и от Scopus. Emerald непрекъснато се стреми да предлага иновативни изследователски ресурси и услуги и чрез тях да подкрепя преподаването, научните изследвания и бизнес практиката. Представител: Radka Krivankova, M.A., Emerald Group Publishing

Рекламен щанд № 8

 

Euromonitor International

Euromonitor International e световен лидер в осигуряването на стратегически маркетингови проучвания. Създава данни и анализи на хиляди продукти и услуги от цял свят. Независимите маркетингови експерти могат да разчитат на невероятни исторически данни и прогнози за всеки район, страна, категория, ниша и потребител. Euromonitor International е основен ресурс за всяка организация с маркетинговите си научни продукти, достоверни отчети и ежедневно обновяваната информация от водещи анализатори. С офиси по цялото земно кълбо, анализатори в над 80 страни и маркетингово наблюдение на водещи тенденции, фирмата ви осигурява изключителен достъп до истинската история на променящия се потребител.

Представител: Laura Kugiene, Business Development Executive, Euromonitor International

Рекламен щанд № 7

 

ProQuest

ProQuest е глобален доставчик на електронно съдържание и технологии за академични, правителствени, корпоративни, училищни и публични библиотеки. Продуктите на компанията са портал към световното знание и включват дисертации, правителствени и културни архиви, новини, исторически колекции и електронни книги. Технологиите на ProQuest обслужват потребителите на научните изследвания, като им помагат да откриват, споделят, създават и управляват информация.

Облачните технологии на компанията предлагат гъвкави решения за библиотекари, студенти и изследователи чрез ProQuest®, Bowker®, Coutts® - информационни услуги, Dialog®, ExLibris®, Еbrary®, EBL ™, Alexander Street® и SIPX® - информационни ресурси и забележителни изследователски инструменти като RefWorks® - платформа за управление на библиографска информация и документи, Ebook Central™ и MyiLibrary® - платформи за електронни книги и Pivot® - специализиран инструмент за изследователи.

Представител: Eva Czegledi, ProQuest

Рекламен щанд № 3

Библиосвят: Наука и технологии - Международно изложение - 2015

Покана

Българският информационен консорциум организира изложение на специализирани електронни ресурси “Библиосвят: Наука и технологии”. Събитието ще се проведе в Библиотечно-информационния център на Техническия университет, гр. София, на 8 май (петък) 2015 г.

По време на изложението чуждестранни издателства и търговски партньори ще представят продукти и услуги чрез презентации и изложбени щандове.

Всички презентации ще бъдат на английски език, като за удобство на участниците е осигурен симултанен превод.

Програма

БИБЛИОСВЯТ: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОГРАМА

8.05.2015 г. петък

10:00-10:15 Откриване и представяне на Български информационен консорциум (БИК)

Надя Терзиева, Председател на Управителния съвет, БИК

 

10:15 - 10:45 Електронните ресурси на Thieme в областите медицина и химия

Uwe Stehle, Thieme Publishing Group

Резюме: Представяне на електронните ресурси на издателство Thieme.

 

10:45 - 11:15 RSC Publishing и свободния достъп

Claudia Heidrich, Royal Society of Chemistry

Резюме: Презентацията запознава с дейностите на Royal Society of Chemistry и портфолиото на издателството. Представено е отношението на Royal Society of Chemistry към свободния достъп и подкрепата им за инициативата Gold Open Access, която осигурява на академичната общност възможност за повишаване видимостта на качествените изследвания.

 

11:50 - 12:20 Изследователски и образователни подходи от Gale

Ray Sawka, Gale Cengage

Резюме: Целта на презентацията е да запознае аудиторията с Gale – част от Cengage, като водещо световно издателство и доставчик на научно съдържание в областта на социалните и хуманитарни науки и преди всичко технически науки и медицина.

 

12:20 - 12:50 Абонамент и ползване на дигитално съдържание с високо качество от Nature Publishing Group и Palgrave Macmillan

Francesca Brazzorotto, Nature Publishing Group/Palgrave Macmillan

Резюме: Ще се представи преглед на най-важните стъпки за абонамент и достъп до научни статии, в подкрепа развитието на изследователската дейност. Nature Publishing Group и Palgrave Macmillan могат да осигурят подходи за постигане на цели, свързани с развитие на науката.

 

13:30 - 14:00 Springer – електронно съдържание в Източна Европа

Tiberius Ignat, Scientific Knowledge Services

Резюме: Като едно от най-важните издателства в света Springer е известно с качеството на съдържанието си. В платформата на Springer може да се открият над 2000 списания, като повече от половината са с Impact Factor, и над 70000 електронни книги. За да се демонстрира влиянието на академичната литература на издателството трябва да се изтъкне, че над 200 лауреати на Нобеловата награда имат статии или глави от книги в списанията или електронните книги на Springer.

 

14:00 - 14:30 Elsevier – България - бъдещо сътрудничество

Catalin Teoharie, Elsevier, B.V.

Резюме: Презентацията ще представи бъдещи проекти в България, които ще осигурят развитие на изследванията и изследователската инфраструктура на страната.

 

14:30 - 15:00 Как учените в България могат да имат полза от съдържанието на Cambridge University Press (CUP)

Marika Markova, Scientific Knowledge Services

Резюме: Презентацията обхваща: ключови списания, електронни книги и бази данни, потребители в България и анализи на научни изследвания, публикувани в CUP от изследователи в Русия.

 

15:30 - 16:00 Електронни списания от American Physical Society (APS) & JSTOR в областта на природните науки и технологии

Krzysztof Kowalczyk, ABE-IPS Sp. z o.o

Резюме: ABE-IPS e единствен оторизиран представител на JSTOR и APS за някои страни на Европа, включително България и ще представи техни продукти на участниците. American Physical Society издава водещи международни научни списания в областта на физиката, които изразяват мисията на дружеството за разпространение и напредък на знанието по физика. JSTOR, Portico използват дигитални технологии за съхраняване на постиженията на учени, за осигуряване на устойчиво развитие на научните изследвания и образователните методи.

 

16:00 - 16:30 Научни ресурси от EBSCO в области здравеопазване и технологии в подкрепа на изследователската общност

Dragan Nikolic, EBSCO Information Services

Резюме: Научните ресурси на EBSCO в области здравеопазване и технологии, в подкрепа на изследователската общност, са разпознаваеми на пазара на медицински продукти и услуги. Научното съдържание се предоставя в най-предпочитани за потребителя формати, като включва медицински електронни книги и бази данни, платформи, подкрепящи клинични изследвания и медицински списания. Технологични решения като EBSCO Discovery Service улесняват потребителите за достъп до съдържание от един търсещ прозорец. Представителите на EBSCO, специалисти и обучители, работят за осигуряване на лесен достъп за потребителите отвсякъде, по всяко време. Повечето медицински институции и болници предпочитат продуктите на EBSCO пред други, поради високо качество, ниска цена и гъвкавост. EBSCO не е частично решение, а цялостна концепция.

 

16:30 - 17:00 Най-доброто решение в областта на медицината, техниката и науката от Taylor & Francis - Informa Healtcare.

Ewa Klorek and Tiberius Ignat, Taylor & Francis & Scientific Knowledge Services

Резюме: Taylor & Francis представя най-доброто решение за качествени анализи и проучвания в областта на науката, медицината и техническите науки - Informa Healtcare. Интуитивната  платформа е най-добрата инвестиция за всяка институция, като организира по най-удобен начин научната информация и улеснява достъпа до нея.

Търговско участие

ABE-IPS Sp. z o.o

tl_files/fM_k0001/files/Logos/jstor_logo.jpg

ABE-IPS e доставчик на печатно и електронно съдържание в Полша и съседни държави с над 70 служители, като 40 от тях са ангажирани с продажбите. Фирмата има офиси в Полша и Украйна и предлага на клиентите си цялостен набор от услуги, като ги информира за най-нови публикации и организира изложби. Най-добрата услуга на фирмата е доставка на електронно съдържание на водещи академични издателства. ABE-IPS Sp. z o.o работи с над 300 издатели от цял свят.

Представител: Krzysztof Kowalczyk, Online Products

 

CAB International

 

tl_files/fM_k0001/files/Logos/CABI.jpg

 

CABI е международна неправителствена организация, която допринася за подобряване живота на хората чрез доставка на информация и прилагане на научна експертиза за решаване на проблеми в областта на аграрните науки и опазване на околната среда. Чрез споделяне на научни изследвания и знание CABI демонстрира загрижеността си за подобряване на безопасността на храните в глобален аспект и опазване на околната среда и здравето на човека. Организацията подкрепя фермерите в стремежа им към увеличаване на продукцията и намаляване на загубите чрез предпазване на земеделието и околната среда от болести и пестициди и подобряване на достъпа до знание. Членове на CABI са 48 държави, като основните дейности включват: развитие на научни проекти, научно публикуване и микробни услуги.

Представител: Krassimira Anguelova, Senior Sales Manager - Europe, CIS and Middle East

Рекламен щанд № 1

 

EBSCO Information Services

 

tl_files/fM_k0001/files/Ebsco.jpg

EBSCO Information Services (EBSCO) e водещ доставчик на научно съдържание за библиотеки от цял свят с над 6000 клиенти от над 100 страни. EBSCO Discovery Service (EDS) осигурява на всяка организация възможност за провеждане на едновременно търсене от едно място във всички колекции, като предлага подреждане по релевантност и персонални спецификации. EBSCO също е един от най-добрите доставчици в света на електронно научно съдържание за библиотеки, като включва стотици бази данни, исторически архиви, медицински справочни издания и корпоративни обучителни ресурси обслужващи милиони потребители от десетки хиляди институции. EBSCO доставя електронни списания и книги за библиотеки на абонаментен принцип за над 360000 списания, включително 57000 в електронен формат, а също и осигурява достъп до над 700000 електронни книги. За повече информация посетете сайта: www.ebsco.com. EBSCO Information Services е подразделение на EBSCO Industries Inc., основана през 1944 г.

Представител: Dragan Nikolic, Regional Sales Manager Southeast Europe

 

Elsevier, B.V.

tl_files/fM_k0001/files/Logos/5-elsevier.jpg

Elsevier е водещ световен доставчик на информация, който подкрепя професионалисти и изследователи в областта на здравеопазване, медицина и технологии. Elsevier осигурява уеб базирани дигитални решения като ScienceDirect, Scopus, Elsevier Research Intelligence and ClinicalKey и публикува над 2200 списания, включително The Lancet and Cell и над 26000 книги и справочни издания.

Представител: Catalin Teoharie, Regional Manager for South-East Europe

 

Gale Cengage

tl_files/fM_k0001/files/Logos/Gale_Logo_RGB_JPG.jpg

Gale Cengage Learning е водещ доставчик на иновативни преподавателски/обучителни и изследователски решения за академичната общност, професионалисти и библиотекари. Продуктите им подкрепят академичния напредък и професионално развитие, насърчават студентската ангажираност и подобряват резултатите от обучението.

Gale Virtual Reference Library е световен лидер в електронните изследвания и публикации за библиотеките и бизнеса. Съдържа пълнотекстови статии от над 600 онлайн бази данни, както и електронни и печатни книги и микроформи.

Представител: Ray Sawka, Library Reference Sales, Central & Eastern Europe

Рекламен щанд № 2

 

Nature Publishing Group/Palgrave Macmillan

tl_files/fM_k0001/files/Logos/NPG Logo New.JPG

tl_files/fM_k0001/files/Logos/palgrave macmillan.png

 

Nature Publishing Group и Palgrave Macmillan осигуряват водещи изследвания и ресурси от различни области. Чрез лицензиран достъп издателството предоставя гъвкави решения за изграждане на колекция според нуждите на потребителите. Nature Publishing Group (www.nature.com) предлага над 60 водещи академични и обществено значими списания. Всички списания са достъпни чрез лицензионно споразумение, включително и Nature Reviews Disease Primers, добавени през 2015 г.

Palgrave Macmillan (www.palgrave-journals.com) е академично издателство в областта на хуманитарните и социалните науки. Palgrave Connect е платформа за електронни книги, предлагаща гъвкав подход на библиотекарите за изграждане на колекция чрез два различни модели за покупка. Лицензионен достъп е възможен също за всички списания на издателството.

Представител: Francesca Brazzorotto, Institutional Sales Executive for the Balkans, Italy, the Netherlands, Finland and Norway

Рекламен щанд № 3

 

Royal Society of Chemistry

 

tl_files/fM_k0001/files/Logos/rsc-logo.jpg

The Royal Society of Chemistry (RSC) е водеща в света общност, която споделя напредъка в областта на химията. RSC e организация с нестопанска цел със 170 годишна история и над 50000 члена и професионална асоциация на учени химици в Обединеното Кралство. Кралското дружество на химиците популяризира и подкрепя знанията в областта на химията. Дружеството работи за бъдещето на химичните науки и ползите от науката за човечеството.

Представител: Claudia Heidrich, Inside Sales Executive

Рекламен щанд № 4

 

Scientific Knowledge Services

 

tl_files/fM_k0001/files/Logos/Scientific-Knowledge-Services-_Final_01102010.png

Scientific Knowledge Services е швейцарска фирма, която представлява по-важни издателства, сред които Cambridge University Press, Taylor and Francis, British Medical Journal и Springer в България и други страни. Фирмата работи в сътрудничество с издателства и техни клиенти по прозрачен и ефективен начин. Въпреки посредническата си роля Scientific Knowledge Services не само продава колекции от електронни книги и списания, но заедно с издателите се опитва да изгради стабилни взаимоотношения с техните клиенти, предлагайки същите цени като партньорите си и поддържайки прозрачност в комуникацията.

Представители:  Tiberius Ignat, Marketing & Sales и Marika Markova, Partners Relationship Manager

Рекламен щанд № 5

 

Taylor & Francis

 

tl_files/fM_k0001/files/Logos/TF.jpg

Taylor & Francis Group си сътрудничи с изследователи, научни общества, университети и библиотеки от цял свят за прилагане на знанието в живота. Изданията включват електронни и печатни научни списания, книги, справочни издания във всички области на хуманитарни и социални науки, медицина и технологии.

Представител: Ewa Klorek, Journals Sales Manager

Рекламен щанд № 6

Thieme Publishing Group

 

tl_files/fM_k0001/files/Logos/56+++++++++++++++++++++5555555.jpg

Thieme Publishing Group е научно издателство в областта на медицината с централен офис в Германия. Над 125 години учени, изследователи, лекари и преподаватели ползват книгите и списанията на издателството. Thieme предлага всяка година над 100 peer reviewed списания и над 500 книги, достъпни онлайн. E-Journals, E-Books, Image collections и Suite of Clinical Platforms осигуряват достъп до медицинско съдържание за експерти. Допълнително справочни издания като Science of Synthesis and Pharmaceutical Substances са на разположение за преподаване, обучение и изследвания в областта на химията.

Представител: Uwe Stehle, Sales Manager, Institutional Sales

Рекламен щанд № 7

 

tl_files/fM_k0001/files/Logos/LOGO-WoltersKluwer-MarkeWKD_RGB.jpg

Wolters Kluwer Health LRP, e най-голямото и реномирано издателство на медицинска литература за научни и образователни цели. С помощта на колекциите на Wolters Kluwer, академичната общност разполага с разнообразни функционални решения, съобразени с индивидуалните нужди на всеки потребител, за достъп до качествена научна литература онлайн, която допълва превъзходно всяка библиотечна колекция. Медицински работници, специалисти, студенти и изследователи могат да се възползват от най-доброто съдържание, технологични решения и онлайн услуги предлагани чрез Ovid.

 

Ovid е професионална онлайн платформа за обединено търсене и локализиране на научни ресурси по медицина, като непрекъснато се развива във функционално отношение, за да отговори напълно на съвременните изисквания на учените. Уникалните решения на Ovid’s и нейната функционалност се изграждат за да се удовлетвори максимално прецизно и ефективно процеса на идентифициране на най-подходящите материали по даден проблем, като се стига до интегриране на услуги, удобен и лесен интерфейс за използване на цялостно издържана информационна система.

Представител:  Edyta Sokolowska 

Рекламен щанд № 8

Библиосвят: Технологии, ресурси, практики - Международна конференция - 2013

Покана

Българският информационен консорциум Ви кани да участвате в I-ва Международна конференция "Библиосвят: Технологии, ресурси, практики", която ще се проведе в гр. София, на 26 и 27 септември 2013 г. в Библиотечно-информационния център на Техническия университет.

На двудневната конференция ще бъдат разгледани различни аспекти на библиотечното коопериране и комуникация, влиянието на Европейските инициативи, новите технологични решения при библиотечните ресурси и услуги, както и ще бъдат споделени успешни библиотечни практики. Конференцията поставя за разглеждане определени теми за първи път пред библиотечната общност.

Програма

26.09.2013 г. четвъртък

10:30 - 13:30 Панел: Европейски измерения 

Модератор: Ваня Грашкина, член на УС на ББИА

10:30 - 10:55 Re-inventing the library for the future

Izaskun Lacunza, LIBER

10:55 - 11:20 EBLIDA, E-books, Europe: the future of the library - ready for the digital world?

Klaus-Peter Böttger, EBLIDA

11:20 - 11:45 УДК - инструмент за оперативна съвместимост на достъпа по съдържание в многоезична мрежова среда

Александра Дипчикова, Антоанета Тотоманова, НБКМ, София 

11:45 - 12:05 Нови комуникационни аспекти в политиката на Централна библиотека на БАН

Даниела Атанасова, Българска академия на науките

12:05 - 12:30 De Gruyter overview

Alina Beller, Jacek Lewinson - Publishers' Representative Central/Eastern Europe

12:30 - 13:00 Reaxys : Essential Information, relevant Answers, actionable Chemistry

Joannis Telioridis, Product Sales Manager, Elsevier BV

14:00 - 16:45 Панел: Коопериране, координация и комуникация

Модератор: Тошка Борисова, член на УС на БИК

14:00 - 14:25 Български информационен консорциум – 10 години успяваме заедно

Надя Терзиева, Председател на УС на БИК, София

14:25 - 14:50 Manuscriptorium: seamless access to old European written heritage

Adolf Knoll, National Library of the Czech Republic, Prague

14:50 - 15:15 Българската библиотечно-информационна асоциация и координацията, кооперирането и комуникацията в професионалната общност

Ели Попова, ББИА

15:40 - 16:00 Future-facing consortial roles: Communicating across institutions, collaborating within them, and focusing on local value

Jeff Gima, American University of Paris, France

16:00 - 16:20 The non-governmental organizations and associations in field of information and document management in Turkey

Ahmet Altay, Ibrahim Alpay Yilmaz, Kırklareli University, Turkey 

16:20 - 16:45 Maximize your research experience with EBSCO - databases, electronic books and discovery service @ your library

Dragan Nikolic, EBSCO Information Services

27.09.2013 г. петък

09:00 - 13:00 Панел: Технологични иновации в действие

Модератор: Радостина Тодорова, зам. председател на БИК

Разширени публикации

Петър Станчев, ИМИ БАН, София

09:00 - 09:20 Каталогизиране на славянската ръкописна колекция на Пловдивската народна библиотека – проблеми и решения през MARC 21

Събина Анева, Фондация НАБИС, София, Антоанета Лесенска, Народна библиотека "Иван Вазов", Пловдив 

09:20 - 10:00 Семантична Информационна Система за Библиотеки

Борислав Попов, Георги Георгиев, Онтотекст АД, София

11:00 - 11:20 Електронните книги - предпочитан ресурс в университетските библиотеки

Красимира Ангелова, CAB International

11:20 - 11:40 i-Lib v.4 - Online каталогът на Дигиталната Библиотека

Никола Бажлеков, Прима-Софт 

Система EventsBNR за цифров събитиен архив на Българското национално радио

Анелия Кръндева, Българско Национално Радио

11:40 - 12:00 Универсално устройство за подвързване на книги с твърди и меки корици

Димитър Димитров, Лангри ЕООД

12:00 - 12:20 Автоматизирана инвентаризация за броени дни?

Любомир Стоянов, АСЕНОВЦИ ЕООД

12:20 - 12:40 Каталогът CHAMO на библиотека Паница – каталог от ново поколение

Тошка Борисова, АУБГ Библиотека "Паница", Благоевград 

12:40 - 13:00 Автоматичната библиотечна статистика – сбъдната реалност

Пенка Бажлекова, СофтЛиб ООД

14:00 - 17:00 Панел: Добри практики

Модератор: Христина Димитрова, член на УС на БИК

14:00 - 14:20 Библиотечно-информационeн център на Техническия университет

Христина Димитрова, Технически университет, София 

14:20 - 14:40 Strategic ProQuest Ebook Acquisition Models

Ali Nazari-Nouri, ProQuest 

14:40 - 15:00 Digital Library: “dream”and/or “reality” for the Albanian libraries?

Dr. Etleva Domi, National Library of Albania, Tirana

15:00 - 15:20 Ovid - the Medical Research Solution

Claudia Heidrich, Ovid - Wolters Kluwer Health

15:40 - 16:00 E-libraries for higher educational establishments

Anna Khodorenko, Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

16:00 - 16:20 Абонамент и доставка на периодични печатни издания

Добринка Алексова, ДОБИ ПРЕС ЕООД

16:20 - 16:40 Приложение на RFID технологията в Библиотечно-информационния център на Медицински университет - Пловдив : Инвентаризация на библиотечния фонд

Мая Урумова, Дора Едрева, Библиотечно-информационен център, Медицински университет, Пловдив

16:40 - 17:00 Управление и защита на лични и биометрични данни на читателите.

Радостина Тодорова, Ваня Русева, Нов български университет, София, Димитър Димитров, БУЛСИСТ-БГ ООД, София

Търговско участие

asenovci

Фирма АСЕНОВЦИ ЕООД е основана през 1990. Дейността на фирмата е насочена предимно към проектиране, изграждане и ремонт на автоматизирани системи за затваряне на входно-изходни пространства, системи за защита на стоки и видео наблюдение. Фирмата проектира и изгражда нестандартни системи за автоматизация.

 

dobi

ДОБИ ПРЕС ЕООД е създадено през 1995 година и е специализирано в абонаментната и разпространителска дейност на периодични и непериодични български и чуждестранни печатни издания.Фирмата работи директно и има сключени договори за разпространение на техните издания с почти всички издателства на територията на Република България, както и с някои издателства от чужбина.

 

ebsco

EBSCO предоставя достъп до над 375 научни бази данни и повече от 420,000 е-книги, както и абонаментни услуги за над 360,000 уникални заглавия, вклъчващи около 57,000 онлайн издания, за нуждите на широк кръг от учени. EBSCO също така поддържа и EBSCO Discovery Service (EDS), която предлага на институциите бърз начин за едновременно търсене в цялата колекция, основаващ се на многопластово индексиране и достъп до пълен текст на списания, които не са достъпни чрез други подобни платформи.

 

langri

Лангри ЕООД е специализирана компания за продажбата и сервизирането на машини и устройства за следпечатни процеси с над 18 год. история. Предлагаме продукция произведена в ЕС и отговаряме за целия Блакански полуостров без Турция.

 

ontotext

Онтотекст разработва едно уникално портфолио от базови семантични технологии. Нашата RDF база данни е в основата на едни от най-големите световни медийни сайтове. Нашите решения за текст анализ постигат отлична точност във всякакви домейни - от спортни новини до макро-икономически анализ, научни статии и клинични изследвания. Ние разработваме следващото поколение мрежа от данни и можем умело да извличаме структурирана иформация от уеба - било то рецепти, обяви за работа или нещо друго.

 

paradigma

Издателство "Парадигма" е насочено към печат и книгоразпространение на университетска литература и по-специално към хуманитарната й част. Членуваме в БОХИ (Българско общество на хуманитарните издатели). Онлайн книжарницата ни www.paradigma.bg стартира през пролетта на 2010 г. с мотото “Знанието е при нас”, за да подпомогнем обучаващите се в българските университети и колежи в техните търсения на учебна и справочна литература, както и всички, които обичат знанието.

 

primasoft

Прима-Софт е основана през 1990 и предлага широка гама хай-тех решения и услуги в областта на ИКТ:

 Доставка, инсталация и поддръжка на:

 • Консолидирани сървърни и облачни решения;
 • Корпоративни локални и глобални мрежи
 • Мрежи за съхранение на данни
 • Специализирани решения за дигитализация

Разработка на:

 • Интернет базирани приложения;
 • Библиотечни информационни системи;

Производство на:

 • Сървъри за виртуализация
 • Фамилията Storage-сървъри TeraStore
 • Фамилията терминални станции HOBIT.
 • Проектиране и инсталиране на решения под ключ

Прима Софт е сертифицирана по ISO 9001-2000 и е сред ТОП 100 IT фирми в България

 

softlib

СофтЛиб ООД е създадена 1999 г. Цялата й дейност е в областта на библиотечната автоматизация, както и на институции в областта на културата – музеи, галерии,архиви.- Разработва софтуер за автоматизация на всички библиотечно-информационни дейности  за различните видове библиотеки – регионални, университетски, читалищни, училищни, ведомствени. С развитието на технологиите разширява непрекъснато гамата от продукти и услуги, включително RFID системи. Продукти на фирмата са внедрени и работещи в над 200 институции.

 

deGruyter

Издателство De Gruyter може да проследи историята си 260 години назад. Базираната в Берлин компания издава 1,250 нови заглавия всяка година в областта на хуманитарните, естествените науки, правото, и социалните науки, както и над 650 списания и електронни публикации. Групата De Gruyter се състои от издателствата Versita, Birkhäuser, Oldenbourg Wissenschaft и Akademie. Във връзка със споразумение за разпространение с American University Press и Harvard University Press, De Gruyter предлага всичи техни заглавия електронни книги.

 

cabi

CAB International е международна организация с нестопанска цел, чиято цел е подобряване живота на хората по света чрез предоставяне на информация и прилагане на научна експертиза за решаване на проблеми в областта на селското стопанство, общественото здравеопазване и околната среда. Нашата мисия и насоки на работа се определят от ООН и нашите страни-членки, които ръководят дейностите на CABI, включващи издателска дейност, проекти за развитие и научни изследвания. 

 

elsevier

Elsevier е водещ световен доставчик на научни, технически и медицински информационни продукти и услуги. Компанията работи в партньорство с научните и медицинските общности и публикува повече от 2000 научни списания, включително The Lancet и Cell,  и близо 20 000 заглавия книги, като основни справочни материали от Mosby и Saunders. Онлайн решенията на издателство Elsevier включват ScienceDirect, Scopus, Reaxys, ClinicalKey и Mosby's Suite, които увеличават производителността на учените и медицинските специалисти , и SciVal и MEDai's Pinpoint Review, които подпомагат изследователските и здравните институции да постигат по-добри и рентабилни резултати.

 

ovid

Ovid - Wolters Kluwer Health е глобален агрегатор на информационни решения за медицински, научни и академични общности, както и на основни решения с високо качество, които удобно се адаптират и интегрират с институционалните изисквания и притежания. Клинични специалисти, професионалисти, студенти и учени се възползват от предимствата на най-доброто съдържание, приложения и услуги, предлагани от Ovid’s.

Водещата онлайн търсеща платформа OvidSP продължава да разчупва границите пред развитието на научната общност. Уникалните приложения и характеристики на OvidSP са проектирани да доведат до съвършенство прецизността и ефикасността на търсене, като опростяват и осигурават бързо и качествено извличане на информация - в интегрирана и лесна за използване система. 

 

proquest

ProQuest осигурява проверена и надеждна информация. Компанията гради 70-годишна репутация като основен източник за научна информация в световен мащаб, играейки съществена роля в дейността на библиотеки и организации, чиято основна задача е да осигуряват достъп до пълна и достоверна информация. Като  бързоразвиваща се и нарастваща организация ProQuest включва: ProQuest®, Bowker®, Dialog®, ebrary® и Serials Solutions®, както и значителен брой приложения като RefWorks® и Pivot™, а също и Summon® уеб търсеща услуга. Компанията е със седалище в Ан Арбър, Мичиган, с представителства по целия свят.

tl_files/fM_k0001/files/Logos/uni-systems_logo.png

Ние бяхме първите, които започват ...
Uni Systems е основана през 1964 г. от Константинос Диоксадис. Днес компанията е член на сдружението
Quest Group. Uni Systems е преструктурирана в сегашният си вид след сливане през 2007 г. на “старата”
Uni Systems, Decision Systems Integration и Info-Quest’s Solution & Business Applications Business Unit.
... и ние непрекъснато се развиваме ...
Днес фирмата е насочена към пазара на системната интеграция и развива динамичен и универсален
профил, благодарение на своя иновативен бизнес и технологично ноу-хау. Дружеството има значителен
опит, уникален и доказан капацитет в разработване, внедряване и успешно поддържане на ИКТ проекти,
който обхващат широк спектър от технологични решения и бизнес среди. Uni Systems е свързана с
някои от най-големите и сложни проекти в областта на ИКТ на гръцкия пазар, осъществявайки услуги
за големи предприятия в публичния, финансовия, телекомуникационния и частния сектор.
Визията
Мечтата на Uni Systems е да се превърне във водещ ИКТ системен интегратор на вътрешния пазар и
един от най-добрите и надеждни доставчици на интегрирани решения в Централна и Югоизточна Европа.
Ценностите
Бизнес етика, уважение към клиенти и партньори и нашата отдаденост, да правим нещо различно, са
трите принципа, които гарантират, че Uni Systems създава реалната стойност за своите клиенти.

 

vtls

VTLS Europe, S.L. е водеща компания, която създава технологията Visionary в Library Solutions. Те се предлагат на широк кръг клиенти, в повече от 900 библиотеки от 37 страни. VTLS разполага със задълбочено и широко познаване на текущите нужди на библиотеките и информационните центрове. VTLS е и иновативен лидер в разработването и предлагането на авангардни продукти за бъдещите очаквания на библиотеките, сред които Virtua (първата Unicode-съвместима ИЛС (ILS), обединяваща FRBR функционалност и предлагаща за първи път единен подход за въвеждане в експлоатация на RDA), VITAL (софтуер за създаване на електронен архив на основата на решение тип open-source) и Fastrac (RFID решение с разнообразно приложение).