Събития 2019 г.

Семинар “Привилегията да сме информирани: „EMIS UNIVERSITY“, „CEIC DATA“ И „CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY“

ПРОГРАМА

23.01.2019 г. (сряда)

гр. София, ул. „15 Ноември“ № 1, Централна библиотека на Българската академия на науките, Малък салон (зала 207)

 

9:00 - 10:00 ч. – Регистрация

10:00 - 10:10 ч. – Откриване

10:10 - 11:50 ч. – Представяне на EMIS University

Презентира: Валентин Стефан, мениджър за Югоизточна Европа, ISI Emerging Markets Group

10:50 - 11:30 ч. – Представяне на CEIC DATA

Презентира: Делян Кирилов, мениджър CEIC Data, ISI Emerging Markets Group

11:30 - 12:00 ч. – България в глобалното научно пространство със CEEOL

Презентира: Десислава Милушева, Нов български университет

Събития 2018 г.

Национална годишна среща
Български информационен консорциум има удоволствието да Ви покани на Национална годишна среща
П Р О Г Р А М А

20.11.2018 г. (вторник), в Библиотеката на Нов български университет, ул. „Монтевидео“ № 21, гр. София

10:00 - 10:30 - Регистрация

10:30 - 10:35 - Откриване

10:35 - 11:00 Българският информационен консорциум през 2018 г.

Надя Терзиева, Председател на УС на БИК

11:00 - 11:20 Утвърждаване на академичните библиотеки като „сърцето“ на откритата наука: Какво споделиха колегите от Европа на 47-та годишна конференция на LIBER

Ваня Русева, Нов български университет

11:20 – 11:40 Политики на EBLIDA за информационна и авторскоправна грамотност

д-р Марина Енчева, член на УС на EBLIDA

11:40 – 12:00 Нови насоки в отворената наука: публикуване, ръководено от библиотека, традиционни публикации и отвъд тях

Шади Авад, старши мениджър научноизследователска дейност и Оана Стоян, мениджър за Югоизточна Европа, Елсевиер

12:00 - 12:30- Коктейл

12:30 – 12:50 Роля и функции на университетската библиотека в дизайн, разработка и ефективна реализация на институционални проектни инициативи

Мая Урумова , Медицински университет, Пловдив

12:50 – 13:10 Електронни услуги на Научно-техническа и педагогическа библиотека – нови дейности в отговор на съвременните потребности

Красимира Илиева , Научно-техническа и педагогическа библиотека, НАЦИД, София

13:10 – 13:30 Новини от Strategic Direction Summit на EBSCO Information Services, Будапеща

д-р Радостина Тодорова, Нов български университет

Срещата ще се състои на 20.11.2018 г. (вторник), в Библиотеката на Нов български университет, ул. „Монтевидео“ № 21, гр. София.

Семинар “Привилегията да сме информирани: Новите продукти на "Brill”, „American Physical Society“, „Bloomsbury“, „Elsevier“ и „De Gruyter“
ПРОГРАМА

17.04.2018 г. (вторник), гр. София, ул. „Монтевидео“ № 21, Нов български университет, Библиотека, Семинарна зала

9:00 - 10:00 ч. – Регистрация

10:00 - 10:10 ч. – Откриване

10:10 - 10:50 ч. – Brill – Онлайн хуманитаристика

Презентатор: Кинга Пшидрига, „Jacek Lewinson Publishers' Representative Central/Eastern Europe“

10:50 - 11:30 ч. – American Physical Society – Консорциум от списания

Презентатор: Пьотр Антчак, „ABE-IPS Sp. z o.o.“

11:30 - 12:10 ч. - Bloomsbury Academic – Новият стар партньор при онлайн ресурсите

Презентатор: Кинга Пшидрига, „Jacek Lewinson Publishers' Representative Central/Eastern Europe“

12:10 - 13:00 ч. - Обяд

13:00 - 13:40 ч. - Elsevier: достъп до изследвания от най-висок клас

Презентатор: д-р Катаржина Гаца, „Еlsevier“

13:40 - 14:20 ч. - De Gruyter – истинският глобален издател

Презентатор: Кинга Пшидрига, „Jacek Lewinson Publishers' Representative Central/Eastern Europe“

Събития 2017 г.

Семинар „Отворен достъп за отворена наука“
ПРОГРАМА

23.10.2017 г. (понеделник)

гр. София, ул. „Монтевидео“ № 21, Нов български университет, Център за книгата, Библиотека, Семинарна зала.

 

9:30 ч. - 10:30 ч. Регистрация

10:20 ч. - 10:30 ч. Откриване

10:30 ч. - 10:50 ч. Сайтът на Център за книгата – портал за свободен достъп до академични издания

Презентатори: Радостина Тодорова и Ангелина Гимишева, Нов български университет, гр. София

Резюме: Ще бъде представен новият сайт на Център за книгата на НБУ и всички възможности, които той предлага за достъп до академично пълнотекстово електронно съдържание, създавано в университета.

 

10:50 ч. - 11:20 ч. Open Science и социални научни мрежи.

Презентатор: Теодора Л. Костадинова, Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив

Резюме: Презентацията разглежда накратко концепцията за Open Science, представя две от най-големите социални научни мрежи ResearchGate и Academia.edu, както и някои от техните предимствата.

 

11:20 ч. - 11:40 ч. Информационна, технологична и комуникационна синергия между библиотеки, културни и духовни центрове.

Презентатор: Велислав Танев, Сдружение на народните читалища Хемус 2015, гр. София

Резюме: Фокусът на представянето е насочен към опазване, съхраняване и популяризиране на Българското слово и история в едно с общото европейско и световно културно-историческо наследство и изкуство. На присъстващите ще бъде демонстрирана Българска онлайн библиотека към Сдружение на народните читалища Хемус 2015. Тя съдържа предимно пълнотекстови български периодични издания. Сред заглавията са: „Архитектура“, „Правна мисъл“, „Съвременно право“, „Общество и право“, „Правен преглед“, „InGlobo“, „Съвременник“, „Проблеми на изкуството“, „Ново време“ и други. Именно информационни ресурси с отворен достъп допринасят за стимулиране развитието на библиотеките като демократични и модерни институции, осигуряващи на гражданите бърз достъп до образование, информация и култура.

 

11:40 ч. - 12:00 ч. Управление на научните данни и отворената наука: Споделен опит и резултати от изследвания, представени на 46-та годишна конференция на LIBER

Презентатор: Ваня Русева, Нов български университет, гр. София

Резюме: Ще бъдат разгледани въпросите за устойчивостта и трансформацията на Отворената наука, представени чрез опита на водещи европейски библиотеки в управлението на научните данни по време на 46-та годишна конференция на LIBER.

 

 

12:30 ч. - 13:15 ч. Кафе пауза

 

13:15 ч. - 13:45 ч. Посещение в Център за книгата на Нов български университет

По време посещението, участниците ще имат възможност да се запознаят с дейността на Центъра за книгата на Нов български университет, чиято цел е разпространение на образователните и научно-творческите постижения на университета.

 

13:45 ч. - 14:30 ч. Посещение в галерия УниАрт на Нов български университет

В рамките на „Международно биенале на стъклото 2017“ участниците ще разгледат изложба с фотографии на някои от най-значимите скулптури и архитектурни инсталации от стъкло на ХХ век. Мащабните скулптури са дело на динамичното артистично дуо Станислав Либенски и Ярослава Брихтова. Техни произведения са част от колекциите на повече от 50 музея и галерии по целия свят.

 

14:30 ч. - 15:30 ч. Консултации с УС на БИК за включване в споделен достъп до бази данни и прилаганите ценови модели (с предварителна заявка на имейл rtodorova@nbu.bg).

Събития 2016 г.

Семинар “Привилегията да сме информирани: Новите продукти на „Wiley”, „ProQuest“, „CABI“ и „Лангри
ПРОГРАМА

14.04.2016 г. (четвъртък)

10:00 - 10:10 ч.

Откриване

10:10 - 11:00 ч.

В услуга на научната общност – представяне на „WILEY“

Бранка Мрлйес

Институционален акаунт мениджър, CEECA

tl_files/fM_k0001/files/Logos/Wiley logo.png 

РЕЗЮМЕ: Повече от 200 години „Wiley“ работи за световната академична общност и е едно от най-големите издателства на научна литература в света. В презентацията, Бранка Мрлйес, Институционален акаунт мениджър за България, ще представи компанията чрез нейната богата история. Това включва преглед на списанията, портфолиото от предлагани онлайн електронни книги и бази данни на “Wiley”, с акцент върху постоянно нарастващия брой на заглавията с импакт фактор. Представянето ще се фокусира върху публикуването в България, идентифицирайки тенденциите през последните няколко години и възможните обяснения за промените в тази сфера. Ще бъде отделено внимание на някои нови инициативи на „Wiley“, посветени на потребителите.

11:00 - 12:00 ч.

Proquest – в подкрепа на изследователите, студентите и библиотекарите

Майкъл Лушнер, Директор регионални продажби, Източна Европа

Ева Сзегледи, Акаунт мениджър, Югоизточна Европа, Академични клиенти

 tl_files/fM_k0001/files/Logos/proquest.jpg

РЕЗЮМЕ: Мисията на „ProQuest“ е да осигурява най-добрата инвестиция в науката чрез предоставяне на различни електронни ресурси и уеб решения за библиотеките. Един от тези инструменти е уеб базираното решение за интегрирано търсене - „Summon“. То позволява намирането на най-новите изследвания от бази данни и електронни книги.

Днес изследователският процес започва още с финансирането на даден проект, както и с избора на членове на екипа от международната научна общност. Правилният инструмент, който „ProQuest” предлага за справяне с такава задача е „Pivot“. От друга страна, създадените научни разработки трябва да се администрират правилно, тъй като цитиранията са от решаващо значение, както и сътрудничество с  други изследователи. И тук „ProQuest” предлага нов подход. Системата „RefWorks“ е предназначена именно за управление на цитиранията и подпомага споделянето на научни публикации. Едновременно с това, тя изпълнява функциите на облачно приложение за съхранение и управление на информация. „ProQuest“ предлага голяма палитра от разнообразни електронни ресурси - електронни книги, пълнотекстови и библиографски бази данни. Платформата „ProQuest Ebook Central“ осигурява достъп до най-голямата колекция от 737 хиляди електронни книги.

13:00 - 14:00 ч.

Преодоляване на пропастта: Как управлението и разпространението на знание може да повиши научното влияние

Даниел Лунгу

Мениджър продажби, Източна Европа, CABI

 tl_files/fM_k0001/files/Logos/CABI.jpg

РЕЗЮМЕ: Днес научните изследвания са по-развити от всякога. Анализ, публикуван в един от последните доклади на Международната асоциация за научни, технически и медицински издатели показва, че само през 2014 г. над 2,5 милиона публикации в областта “Science, Technology and Medicine” са станали достояние на света. Въпреки че нараства обема на създадените знания и се подобрява достъпа до научните постижения в световен мащаб, днес изследователите са изправени пред предизвикателството по-бързо и точно да локализират отделните публикации. Основна задача на CABI е да обясни значението на управлението на знанията, като демонстрира прости техники, които могат да бъдат използвани, за да се откриват ключови изследвания в отделните специалности. Използвайки контролирани речници и специализирани полета за търсенето в световно известната база „CAB Abstracts“, участниците ще усвоят техники за подобряване на търсенето, ще се научат да откриват релевантни изследвания, както и най-важните факти в дадена научна област. В допълнение, участниците ще бъдат запознати с различни инициативи на „CABI“ за разпространяване на иновативни изследвания в сферата на селското стопанство и науките за храненето, с цел увеличаване на тяхното полезно въздействие върху средствата за препитание в света. 

14:00 - 14:30 ч.

Оптимизация на библиотечното пространство за съхранение на книжния фонд и по-специално запазване на периодичните издания за по-дълга употреба

Димитър Димитров

„Лангри“ ООД

tl_files/fM_k0001/files/Logos/langri-logo.jpg 

РЕЗЮМЕ:

 Лангри ЕООД е специализирана компания за продажба и сервизиране на машини и устройства за следпечатни процеси с над 18 годишна история. Предлага продукция на заводите-производители от ЕС, с гаранция за функционалност и производителност и качество. Фокусът в презентацията ще бъде поставен върху устройство, чрез което могат да спасят периодичните издания в българските библиотеки. То е предназначено за реставрация на списания и вестници претърпяли, сериозно похабяване в резултат на активна или злоумишлена употреба.

15:00 - 16:30 ч.

Метрика на статии, автори и списания. Какво трябва да знаят библиотекарите за Рейтингова система на висшите училища в България?

Тошка Борисова, Американски университет в България

Радостина Тодорова, Нов български университет

РЕЗЮМЕ: 

  • Основни наукометрични индикатори за цитатен анализ и оценка на научната продукция на авторите;
  • Критерии за включване на български научни списания в Scopus;
  • Сравнение и оценка на списания от различни гледни точки.

15.04.2016 г. (петък)

10:00 - 12:00 ч.

Тренинг сесия

МЕТРИКА НА СТАТИИ, АВТОРИ И СПИСАНИЯ. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ БИБЛИОТЕКАРИТЕ ЗА РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ?

Тошка Борисова, Американски университет в България

Радостина Тодорова, Нов български университет

РЕЗЮМЕ:

  • Индивидуални и групови задачи;
  • Дискусия и разглеждане на казуси;
  • Въпроси.

Събития 2015

Национална годишна среща 2015

Събитие: Национална годишна среща
Организатори: Български Информационен Консорциум
Дата: 20.11.2015 г. (петък)
Място: Библиотека, Университет по архитектура, строителство и геодезия, бул."Христо Смирненски" № 1, гр. София.

П Р О Г Р А М А

11:05 - 11:30

Български информационен консорциум през 2015г.

Надя Терзиева, Председател на УС на БИК

11:30 - 11:45

44-та годишна конференция на LIBER „Towards open science“ : Визия и роля на библиотеките за развитието на науката

Проф. Кристина Върбанова-Денчева, УНИБИТ

11:45 – 12:15

Продуктите на Alexander Street – иновация в преподаването, обучението и научните изследвания 

Красимира Ангелова, Директор Продажби за Европа и Африка

12:15 – 12:30

Преодоляване на граници: АУБ – домакин на Дванадесетата годишна конференция на Американския международен консорциум на академичните библиотеки

Тошка Борисова, Библиотека Паница, АУБ, Благоевград

12:30 – 13:45

Обединено търсене в бази данни : Да посрещнем предизвикателството на EBSCO Discovery service!

Радостина Тодорова, Нов български университет

Библиосвят: Наука и технологии - Международно изложение - 2015

ПРОГРАМА

 8.05.2015 г. петък

10:00-10:15 Откриване и представяне на Български информационен консорциум (БИК)

Надя Терзиева, Председател на Управителния съвет, БИК

10:15 - 10:45 Електронните ресурси на Thieme в областите медицина и химия

Uwe Stehle, Thieme Publishing Group

Резюме: Представяне на електронните ресурси на издателство Thieme.

 10:45 - 11:15 RSC Publishing и свободния достъп

Claudia Heidrich, Royal Society of Chemistry

Резюме: Презентацията запознава с дейностите на Royal Society of Chemistry и портфолиото на издателството. Представено е отношението на Royal Society of Chemistry към свободния достъп и подкрепата им за инициативата Gold Open Access, която осигурява на академичната общност възможност за повишаване видимостта на качествените изследвания.

 11:50 - 12:20 Изследователски и образователни подходи от Gale

Ray Sawka, Gale Cengage

Резюме: Целта на презентацията е да запознае аудиторията с Gale – част от Cengage, като водещо световно издателство и доставчик на научно съдържание в областта на социалните и хуманитарни науки и преди всичко технически науки и медицина.

 12:20 - 12:50 Абонамент и ползване на дигитално съдържание с високо качество от Nature Publishing Group и Palgrave Macmillan

Francesca Brazzorotto, Nature Publishing Group/Palgrave Macmillan

Резюме: Ще се представи преглед на най-важните стъпки за абонамент и достъп до научни статии, в подкрепа развитието на изследователската дейност. Nature Publishing Group и Palgrave Macmillan могат да осигурят подходи за постигане на цели, свързани с развитие на науката.

13:30 - 14:00 Springer – електронно съдържание в Източна Европа

Tiberius Ignat, Scientific Knowledge Services

Резюме: Като едно от най-важните издателства в света Springer е известно с качеството на съдържанието си. В платформата на Springer може да се открият над 2000 списания, като повече от половината са с Impact Factor, и над 70000 електронни книги. За да се демонстрира влиянието на академичната литература на издателството трябва да се изтъкне, че над 200 лауреати на Нобеловата награда имат статии или глави от книги в списанията или електронните книги на Springer.

14:00 - 14:30 Elsevier – България - бъдещо сътрудничество

Catalin Teoharie, Elsevier, B.V.

Резюме: Презентацията ще представи бъдещи проекти в България, които ще осигурят развитие на изследванията и изследователската инфраструктура на страната.

14:30 - 15:00 Как учените в България могат да имат полза от съдържанието на Cambridge University Press (CUP)

Marika Markova, Scientific Knowledge Services

Резюме: Презентацията обхваща: ключови списания, електронни книги и бази данни, потребители в България и анализи на научни изследвания, публикувани в CUP от изследователи в Русия.

15:30 - 16:00 Електронни списания от American Physical Society (APS) & JSTOR в областта на природните науки и технологии

Krzysztof Kowalczyk, ABE-IPS Sp. z o.o

Резюме: ABE-IPS e единствен оторизиран представител на JSTOR и APS за някои страни на Европа, включително България и ще представи техни продукти на участниците. American Physical Society издава водещи международни научни списания в областта на физиката, които изразяват мисията на дружеството за разпространение и напредък на знанието по физика. JSTOR, Portico използват дигитални технологии за съхраняване на постиженията на учени, за осигуряване на устойчиво развитие на научните изследвания и образователните методи.

16:00 - 16:30 Научни ресурси от EBSCO в области здравеопазване и технологии в подкрепа на изследователската общност

Dragan Nikolic, EBSCO Information Services

Резюме: Научните ресурси на EBSCO в области здравеопазване и технологии, в подкрепа на изследователската общност, са разпознаваеми на пазара на медицински продукти и услуги. Научното съдържание се предоставя в най-предпочитани за потребителя формати, като включва медицински електронни книги и бази данни, платформи, подкрепящи клинични изследвания и медицински списания. Технологични решения като EBSCO Discovery Service улесняват потребителите за достъп до съдържание от един търсещ прозорец. Представителите на EBSCO, специалисти и обучители, работят за осигуряване на лесен достъп за потребителите отвсякъде, по всяко време. Повечето медицински институции и болници предпочитат продуктите на EBSCO пред други, поради високо качество, ниска цена и гъвкавост. EBSCO не е частично решение, а цялостна концепция.

16:30 - 17:00 Най-доброто решение в областта на медицината, техниката и науката от Taylor & Francis - Informa Healtcare.

Ewa Klorek and Tiberius Ignat, Taylor & Francis & Scientific Knowledge Services

Резюме: Taylor & Francis представя най-доброто решение за качествени анализи и проучвания в областта на науката, медицината и техническите науки - Informa Healtcare. Интуитивната  платформа е най-добрата инвестиция за всяка институция, като организира по най-удобен начин научната информация и улеснява достъпа до нея.