Мисия

Мисията на Българския Информационен Консорциум е да осигурява на българските потребители достъп до най-добрите информациони ресурси на възможно най-достъпна цена, като налага високи професионални критерии в предлагането на услугите и подбора на ресурсите.