Последни новини

11193 прегледани документи от три колекции на ProQuest

От 12 март до 11 април 2018 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до три колекции на ProQuest за 32 институции в страната.

Още …

1898 използвани статии колекция от списания на Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

От 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до електронната колекция от списания на Central and Eastern European Online Library (CEEOL) за 25 институции в страната.

Още …

Четири обучителни семинара за потребители на базите данни на EBSCO

Български информационен консорциум организира за своите членове 4 обучителни семинара. Лектор ще бъде Мартин Колман, обучител за работа с ресурсите на EBSCO, който ще представи различни методи за търсене на научна информация в базите данни MEDLINE Complete, Academic Search Complete, Business Source Complete, eBook Academic Collection, eBook Business Collection и EBSCO Discovery Service.

Още …