2017

687 използвани статии от научни списания от Brill

От 15 октомври до 15 ноември 2017 г Български информационен консорциум организира временен достъп до избрани заглавия от научни списания на издателство Brill за 16 библиотеки в страната.

Още …

2052 използвани статии от научните списания на De Gruyter

От 15 октомври до 30 ноември 2017 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до пълната колекция от научни списания на De Gruyter за 16 библиотеки в страната.

Още …

Достъп до „University CEE & SEE region“ на EMIS

От 4.12.2017 г. до 8.01.2018 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до онлайн колекция „University CEE & SEE region“ на EMIS (Euromoney Institutional Investor Company), част от Euromoney Institutional Investor plc, за 17 библиотеки в страната.

Още …

Достъп до дигитална библиотеката HEMUS

С любезното съдействие на Български информационен консорциум, 13 академични и 1 обществена библиотека получиха безплатни акаунти за достъп до дигиталната библиотека на „Сдружение на Народните Читалища Хемус 2015“.

Още …

Достъп до повече от 350 научни списания на De Gruyter

От 15 октомври до 30 ноември 2017 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до пълната колекция от научни списания на De Gruyter за 16 библиотеки в страната.

Още …