2017

„ACADEMIC SEARCH ULTIMATE“ и „BUSINESS SOURCE ULTIMATE” – две нови бази данни от EBSCO

От 23 януари до 23 март 2017 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до новите бази данни „Academic Search Ultimate“ и „Business Source Ultimate” на EBSCO за 31 библиотеки в страната.

Още …