„ACADEMIC SEARCH ULTIMATE“ и „BUSINESS SOURCE ULTIMATE” – две нови бази данни от EBSCO

ebsco

От 23 януари до 23 март 2017 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до новите бази данни „Academic Search Ultimate“ и „Business Source Ultimate” на EBSCO за 31 библиотеки в страната.

В рамките на достъпа библиотеките, които през 2017 г. са абонирани за „Academic Search Complete“ ще ползват „Academic Search Ultimate“ и съответно тези, които са абонирани за „Business Source Complete“ ще ползват „Business Source Ultimate“. Седем от участниците нямат абонамент през 2017 г., като за тях от EBSCO са избрали до коя база данни да предоставят достъп.

„Academic Search Ultimate“ е най-богатата пълнотекстова академична колекция, съдържаща над 11000 списания в пълен текст, като 6200 от тях са индексирани в Scopus и Web of Science. Комбинацията от академични периодични издания, доклади, книги и видео материали отговаря на потребностите на научната общност в почти всички области на познанието, от астрономия, антропология, биомедицина, технически науки, здравеопазване и право до математика, фармакология, зоология и мн. др.

Изтегли информационни материали: PDF и PPTX

„Business Source Ultimate“ е колекция, която съдържа над 3500 периодични издания в основни икономически дисциплини: счетоводство, администрация, банково дело, икономика, финанси, човешки ресурси, мениджмънт, маркетинг, продажби, както и хиляди допълнителни материали в пълен текст, като икономически доклади по страни, SWOT анализи, фирмени профили и др. Потребителите имат достъп, както до историческа информация, така и до най-актуалните тенденции, които подпомагат научната дискусия за бъдещото развитие и промените в света на бизнеса и икономиката.

Изтегли информационни материали: PDF и PPTX

УС на БИК

Назад