Четири обучителни семинара за потребители на базите данни на EBSCO

Български информационен консорциум организира за своите членове 4 обучителни семинара. Лектор ще бъде Мартин Колман, обучител за работа с ресурсите на EBSCO, който ще представи различни методи за търсене на научна информация в базите данни MEDLINE Complete, Academic Search Complete, Business Source Complete, eBook Academic Collection, eBook Business Collection и EBSCO Discovery Service.

  • 26.03.2018 г. от 13,00 ч. в Медицински университет, гр. Пловдив;
  • 27.03.2018 г. от 12,30 ч. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов;
  • 28.03.2018 г. от 13,00 ч. в Национална спортна академия „В. Левски“, гр. София;
  • 29.03.2018 г. от 11,00 ч. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново.

Семинарите са отворени за изследователи, университетски преподаватели, лекари, докторанти, студенти и библиотекари от институциите-домакини, както и за колеги от други организации членове на БИК.

Информация за точното място на провеждане може да бъде получена от директорите на библиотеките в съответните висши учебни заведения.

Заповядайте!

УС на БИК

Назад