Ден на технологиите - 14-то издание

Библиотека "Паница" на Американския Университет в България и Български Информационен Консорциум Ви канят да участвате в 14-тото издание на Ден на технологиите, на 1-ви март 2011 г. в Център за образование и култура Илиев на АУБ – София.

П Р О Г Р А М А

10.30 - 11.00 Регистрация

На разположение на участниците ще бъдат сервирани кафе, чай и лека закуска.

11.00 - 11.05 Откриване

11.05-11.35 Литературните ресурси на "GALE". "Не е ли забавно и трагично?" - Карстен Сидоу, Търговски представител на Gale.

11.35-11.50 Демонстрация на сводния каталог на НАБИС, изграден върху платформата PRIMO - Събина Анева - Фондация НАБИС.

11.50–12.20 Да преосмислим обучението: Да постигнем повече с по-малко - Стоян Арабаджийски – Управител на "ЕМбиент" ООД и Ина Консулова – Мениджър ключови клиенти.

12.20–12.25 Представяне на новия сайт на БИК.

12.30-13.30 Обяд

13.30–14.00 Колекция, ориентирана към нуждите на днешните студенти и изследователи – Ричард Бъркит, Търговски представител, Serials Solutions.

14.00–14.20 Учебна платформа в помощ на подготовка на специалисти и студенти в областта на библиотечно-информационните науки - Александър Димчев, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски"

14.20–14.40 Технологични решения за онлайн обучение по информационна грамотност в библиотека "Паница" - Гергана Георгиева - библиотекар по информационна грамотност.

14.40–15.00 Дигиталната информация в съвременните библиотеки – EMIS порталът на ISI Emerging Markets – Деница Проданова, Мениджър развитие за Балканите ISI Emerging Markets.

Таксата за участие в семинара за нечленове възлиза на 15 лв. Тя включва участие в семинара, материали, кафе и обяд. Таксата може да бъде платена по банков път или на място, преди началото на семинара. Фактурата ще бъде изпратена по пощата.

Годишната такса за участие на членове във всички мероприятия на БИК и ползване на услугите през 2011 г. е в размер на 50 лв. Тя може да бъде платена по банков път или на място, преди началото на семинара. Фактурата ще бъде изпратена по пощата.

Банкови детайли на БИК:

Сдружение с нестопанска цел “Български Информационен Консорциум”

IBAN: BG50RZBB91551068003510

BIC: RZBBBGSF

Райфайзенбанк

бул. “Никола Петков” № 5 А, (Кантек) София

Основание: Такса семинар / Такса обслужване през 2011 г.

Уважаеми колеги, може да заявите вашето участие в XIV издание на Деня на технологиите на тел. 02/8110298; факс: 02/955 60 80, e-mail: rtodorova@nbu.bg Skype: RadostinaTodorova

Лице за контакт: Радостина Тодорова

Библиотека “Паница”: или libmail@aubg.bg, тел. 073 888330; 888348

Транспорт:

от Централна гара - маршрутка N 5

от Орлов мост - маршрутни таксита № 27, автобус № 280

от х-л Хемус – автобус 94

Назад