Достъп до дигитална библиотеката HEMUS

С любезното съдействие на Български информационен консорциум, 13 академични и 1 обществена библиотека получиха безплатни акаунти за достъп до дигиталната библиотека на „Сдружение на Народните Читалища Хемус 2015“. Платформата предоставя за ползване български периодични издания в електронен вариант. Изданията са с научна и образователна тематика в областта на културата и изкуството. Дигиталната библиотека е предназначена само за четене.

УС на БИК

Назад