Достъп до електронни списания на De Gruyter

От 26 ноември до 31 декември 2018 г. Български информационен консорциум организира временен достъп за 24 институции в страната до онлайн колекция от електронни списания на издателство De Gruyter.

Изданията са около 380 на брой, на английски и немски език, предимно в областта на изкуството, науката, техниката, социалните и хуманитарни науки. Редакционната колегия на всяко заглавие представлява международен екип от световно признати учени и експерти в своята област. Публикуваните статии се отличават с високо качество и представят авангардни научни разработки. В колекцията има около 86 заглавия с отворен достъп, които могат да се използват пълнотекстово и след изтичане на пробния достъп.

Пълният текст на статиите е наличен в PDF формат и може да се изтегля, споделя и разпечатва.

УС на БИК

Назад