2052 използвани статии от научните списания на De Gruyter

От 15 октомври до 30 ноември 2017 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до пълната колекция от научни списания на De Gruyter за 16 библиотеки в страната.

Тематичните области са биология, химия, геология, право, класически изследвания, история, библиотечни и информационни науки, лингвистика и литература, математика, физика, инженерни науки, медицина, философия, религия, политика, икономика и социология. Изданията са предимно на английски и немски, но са включени и на френски, италиански, испански, португалски и други езици.

По време на пробния достъп са изтеглени 2052 пълнотекстови документи. В таблицата са представени организациите – участници и статистически данни за ползваемостта.

 

Организация

Брой пълнотекстови статии

Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

918

Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр.София

639

Нов български университет, гр. София

231

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

88

Университет по хранителни технологии, гр.Пловдив

88

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр.София

88

ОБЩО:

2052

 

УС на БИК

Назад