Достъп до повече от 350 научни списания на De Gruyter

От 15 октомври до 30 ноември 2017 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до пълната колекция от научни списания на De Gruyter за 16 библиотеки в страната.

Тематичните области са биология, химия, геология, право, класически изследвания, история, библиотечни и информационни науки, лингвистика и литература, математика, физика, инженерни науки, медицина, философия, религия, политика, икономика и социология. Изданията са предимно на английски и немски, но са включени и на френски, италиански, испански, португалски и други езици.

Независимият академичен издател De Gruyter е с история на повече от 260 години. Днес издателството публикува над 1 300 нови заглавия всяка година в областта на хуманитарните, социалните и природните науки. Седалището е в Берлин, поддържа представителства в Базел, Пекин, Бостън и Мюнхен. Търговската марка De Gruyter включва De Gruyter Akademie Forschung, Birkhäuser, De Gruyter Mouton, De Gruyter Open, De Gruyter Oldenbourg и De Gruyter Saur.

 УС на БИК

Назад