„Global Health“ и „Leisure and Tourism“ от CABI

От 17 октомври до 17 ноември 2016 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до базите данни „Global Health“ и „Leisure and Tourism“ на CAB International за 21 библиотеки в страната.

„Global Health“ отразява всички аспекти на здравеопазването и съдържа над 2.7 милиона записи от 1973 г. до наши дни на статии от списания, части от монографии и сборници, доклади от конференции и други. Обхващат се публикации от над 100 страни в света на повече от 50 езика, с пълно индексиране на английски език. Постоянно нараства пълнотекстовото съдържание. Към момента то надхвърля 68 000 документа.

Базата данни „Leisure & Tourism“ е профилирана в областта на туризма и включва темите: отдих, почивка, спорт, хотелиерство, културен туризъм, политика и планиране, образование и обучение, пътуване, спорт, изкуствата и развлечения. Предлагат са анализи, информационни връзки към ресурси, над 160000 резюмета на статии, 6500 пълнотекстови статии, добавени са и 2000 глави от книги.

Платформата, през която се осъществява ползването на електронния ресурс, е „CAB Direct”.

УС на БИК

Назад