110 участника в шест обучителни семинара за базите данни на EBSCO

    Снимка: Медицински университет Варна

Български информационен консорциум организира за своите членове 6 обучителни семинара в рамките на 11-та Национална библиотечна седмица „БИБЛИОТЕКАТА – МЯСТО ЗА ВСЕКИ“. Изследователи, университетски преподаватели, лекари, докторанти и библиотекари – над 110 участника от 9 организации участваха в обученията, които се проведоха на :

  • 10.05.2015 г.в Медицински университет, гр. Плевен;
  • 11.05.2015 г. в Икономически университет, гр.Варна;
  • 11.05.2015 г. в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“;
  • 12.05.2015 г. в Варненски свободен университет "Черноризец Храбър";
  • 12.05.2015 г. в Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров";
  • 13.05.2015 г. в Международно висше бизнес училище, гр.Ботевград.

 

Всички участници и организаторите изказват своята благодарност към Pavel Synek, Trainer and Support Representative, EBSCO Information Services, който направи изключително полезни демонстрации на различни методи за търсене на научна информация в базите данни MEDLINE Complete, Academic Search Complete, Business Source Complete, eBook Academic Collection, eBook Business Collection и Ebsco Discovery Service. По време на импровизираните дискусии, Pavel Synek отговори и на въпроси от участниците, свързани с други полезни информационни ресурси, като DynaMed и PlumX.

 

УС на БИК

Назад