11193 прегледани документи от три колекции на ProQuest

От 12 март до 11 април 2018 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до три колекции на ProQuest за 32 институции в страната.

По време на едномесечния пробен достъп са прегледани 11193 различни по вид документи. В таблицата са представени организациите – участници в пробния достъп и статистически данни за ползваемостта.

УС на БИК

Институция

Пълнотекстови документи

Абстракти

Общо

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София

2099

342

2441

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ , гр. Пловдив

1192

222

1414

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново

1118

149

1267

Американски университет, гр. Благоевград

1056

150

1206

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

706

251

957

Стопанска академия „Д. А. Ценов", гр. Свищов

829

74

904

Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив

754

12

766

Нов български университет, гр. София

558

95

653

Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

295

25

320

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

183

110

293

Икономически университет  – гр. Варна

174

17

191

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, гр. София

134

11

145

Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив

101

0

101

Медицински университет, гр. Пловдив

89

10

99

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София

70

15

85

Висше училище по мениджмънт, гр. Варна

43

14

57

Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград

37

15

52

Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София

45

6

51

Университет по финанси, бизнес и предприемачество, гр. София

27

18

45

Тракийски университет, гр. Стара Загора

34

11

45

Висше училище по сигурност и икономика, гр. Пловдив

42

2

44

Национална спортна академия „Васил Левски”, гр. София

12

6

18

Българска академия на науките, гр. София

17

0

17

Национален център за информация и документация (НАЦИД), гр. София

8

0

8

Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София

5

0

5

Медицински университет, гр. Плевен

4

1

5

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Варна

3

0

3

Международно висше бизнес училище, гр. Ботевград

1

0

1

 

9636

1556

11193

Назад