13921 ИЗПОЛЗВАНИ СТАТИИ ОТ ЕЛЕКТРОННИТЕ СПИСАНИЯ НА "WILEY"

В периода 15 май -15 юли 2016 г. Български информационен консорциум организира временен достъп 1500 научни електронни списания чрез платформа „Wiley Online Library“ на издателство „Wiley“ популярно и като „John Wiley & Sons“. Колекцията от списания е мултидисциплинарна и обхваща научните области: селско стопанство, науки за храненето, науки за живота, архитектура и планиране, изящни и приложни изкуства, бизнес, икономика, финанси и счетоводство, химия, компютърни науки и информационни технологии, науки за Земята и околната среда, космически изследвания, хуманитарни науки, право и криминология, математика, статистика и медицина.

По време на двумесечния пробен достъп са изтеглени 13921 пълнотекстови статии. В таблицата са представени организациите – участници в пробния достъп и статистически данни за ползваемостта.

Организация

Брой изтеглени
документи

1

Технически университет, гр. Варна

4853

2

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

1445

3

Българска академия на науките, Централна библиотека, гр. София

1392

4

Стопанска академия "Д. А. Ценов", гр. Свищов

1246

5

Медицински университет, гр. Пловдив

1223

6

Технически университет, гр. София

980

7

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

827

8

ХимикоТехнологичен и металургичен университет, гр. София

625

9

Тракийски университет, гр. Стара Загора

554

10

Нов български университет, гр. София

155

11

Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

120

12

Икономически университет, гр. Варна

115

13

Народна библиотека "Иван Вазов", гр. Пловдив

92

14

Висше училище по сигурност и икономика, гр. Пловдив

69

15

Аграрен университет, гр. Пловдив

56

16

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт, гр. Пловдив

50

17

Централна научно-техническа библиотека, гр. София

49

18

Шуменски университет "Епископ К. Преславски", гр. Шумен

26

19

Централна селскостопанска библиотека при ИАИ, гр. София

14

20

Технически университет, гр. Габрово

12

21

Технически университет, гр. София, Филиал Пловдив

11

22

Технически университет, гр. София, Филиал Сливен

7

 

Общо:

13921

 

УС на БИК

Назад