16450 изтеглени документи от базите данни на ProQuest

В периода от 1 ноември до 31 декември 2016 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до три колекции на ProQuest за 28 библиотеки в страната. Това са „ProQuest Central“, „ProQuest Dissertations & Theses A&I” и „SciTech Premium Collection“.

По време на пробния достъп са изтеглени 16450 документа. В таблицата са представени организациите–участници и статистически данни за ползваемостта на колекциите.

Институция

Общо използвани
пълнотек
стови документи

Proquest Central

ProQuest Dissertations
& Theses A&I

SciTech Premium
Collection

Технически университет, гр. София

4 047

3 107

226

714

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

2 284

1 635

120

529

Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София

1 972

1 808

107

57

Медицински университет, гр. Пловдив

1 615

1 344

64

207

Икономически университет, гр.Варна

1 271

1 130

141

-

Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

806

471

82

253

Национален център за информация и документи, гр.София

658

635

4

19

Българска академия на науките,
Централна библиотека, гр. София

569

257

118

194

Тракийски университет, гр. Стара Загора

562

240

45

277

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

561

285

47

229

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен

557

464

71

22

Нов български университет, гр. София

536

495

20

21

Аграрен университет, гр. Пловдив

313

170

17

126

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

255

181

43

31

Американски университет, гр. Благоевград

204

170

14

20

Медицински университет, гр. София

151

105

39

7

Медицински университет, гр. Плевен

30

27

-

3

Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов

24

19

1

4

Медицински университет, гр. Варна

18

15

-

3

Международно висше бизнес училище, гр.Ботевград

6

5

1

-

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", гр. Варна

5

2

-

3

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", гр. Варна

3

1

-

2

Технически университет, гр. Габрово

2

1

1

-

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" , гр. София

1

1

-

-

УС на БИК

Назад