1898 използвани статии колекция от списания на Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

От 01.02.2018 г. до 28.02.2018 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до електронната колекция от списания на Central and Eastern European Online Library (CEEOL) за 25 институции в страната.

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание е от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света.

По време на едномесечния пробен достъп са прегледани 1898 пълнотекстови статии. В таблицата са представени организациите – участници в пробния достъп и статистически данни за ползваемостта.

Организация

Прегледани документи

1

Тракийски университет, гр. Стара Загора

380

2

Икономически университет – гр. Варна

294

3

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново

244

4

Медицински университет – гр. Пловдив

207

5

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

188

6

Технически университет – гр. София

180

7

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

153

8

Народна библиотека "Иван Вазов", гр. Пловдив

57

9

Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София

43

10

Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

42

11

Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", гр. София

33

12

Висше училище по икономика и сигурност, гр. Пловдив

29

13

Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград

16

14

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен

13

15

Американски университет в България, гр. Благоевград

6

16

Институт по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките, гр. София

4

17

Висше училище по мениджмънт, гр. Варна

3

18

Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София

2

19

Институт за български език – БАН, гр. София

2

20

Аграрен университет – гр. Пловдив

1

21

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров", гр. Варна

1

22

Висше училище по застраховане и финанси, гр. София

0

23

Международно Висше Бизнес Училище, гр. София

0

24

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", гр. София

0

25

Технически университет – гр. Варна

0

УС на БИК

Назад