2503 информационни единици използвани от „Норми 5.1 НЕТ“ на „СИЕЛА“ АД

От 20 май до 20 юни 2017 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до продукта „Сиела Норми 5.1 НЕТ“ на „СИЕЛА“ АД за 21 библиотеки в страната.

През периода всички библиотеки участнички са използвали 2503 информационни единици и са генерирали общо 162 работни часа в системата, която съдържа актовете на българското законодателство с пълни текстове и богата справочна информация.

УС на БИК

Назад