391 879 прегледани документи от колекция на EMIS

От 4.12.2017 г. до 8.01.2018 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до онлайн колекция „University CEE & SEE region“ на EMIS (Euromoney Institutional Investor Company), част от Euromoney Institutional Investor plc, за 17 библиотеки в страната.

По време на едномесечния пробен достъп са прегледани 391 879 различни по вид документи. В таблицата са представени организациите – участници в пробния достъп и статистически данни за ползваемостта.

 


Организация

Брой прегледани
документи

1

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

165250

2

Икономически университет, Варна

139931

3

Висше училище по мениджмънт, Варна

38829

4

Нов български университет

24237

5

Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт

16165

6

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

6505

7

Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

315

8

Висше училище по сигурност и икономика, гр. Пловдив

270

9

Русенският университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

169

10

Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив

104

11

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

65

12

Тракийски университет, гр. Стара Загора

26

13

Стопанска академия, гр. Свищов

13

УС на БИК

Назад