4312 прегледани документи от платформата CEIC Data

От 1 ноември до 30 декември 2018 г., Български информационен консорциум организира временен достъп за 22 институции в страната до базата платформата CEIC Data.

По време на двумесечния пробен достъп са прегледани 4312 различни по вид документи. В таблицата са представени организациите – участници в пробния достъп и статистически данни за ползваемостта.

Институция

Ползваемост

Университет за национално и световно стопанство

2078

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

1236

Висше училище по сигурност и икономика, гр. Пловдив

692

Нов български университет

148

Американски университет България

76

Висше франкофонско училище по администрация и мениджмънт

69

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

10

Селскостопанска академия

2

Русенски университет „Ангел Кънчев“

1

Общо

4312

УС на БИК

Назад