4354 използвани статии от колекцията „eJournals Premier“ на „Emerald“

От 17 май до 17 юли 2017 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до електронни списания на „Emerald“ за 30 библиотеки в страната. 25 от тях се възползваха от достъпа до „eJournals Premier“ - най-изчерпателната колекция, предлагана от издателя. Тя е проектирана като мултидисциплинарна и съчетава основната база данни, посветена на управлението, с редица отделни специализирани колекции, осигурявайки изключителна пълнота.

По време на двумесечния пробен достъп са изтеглени 4354 пълнотекстови статии. В таблицата са представени организациите – участници в пробния достъп и статистически данни за ползваемостта.

Организация

Брой изтеглени

 

документи

1

Технически университет, гр. София

942

2

Висше училище по мениджмънт, гр. Варна

687

3

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, гр. София

672

4

Медицински университет, гр. Пловдив

421

5

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

322

6

Икономически университет, гр. Варна

559

7

ХимикоТехнологичен и металургичен университет, гр. София

252

8

Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, гр. Шумен

203

9

Нов български университет, гр. София

139

10

Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов

88

11

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

88

12

Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив

81

13

Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

62

14

Технически университет, гр. Варна

23

15

Централна селскостопанска библиотека, гр. София

17

16

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

15

17

Централна научно-техническа библиотека, гр. София

14

18

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София

6

19

Българска академия на науките, Централна библиотека, гр. София

4

20

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, гр. София

4

21

Медицински университет, гр. Варна

4

22

Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

3

23

Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София

2

24

Централна медицинска библиотека, МУ, гр. София

2

25

Висше училище по застраховане и финанси, гр. София

1

26

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив

1

 

Общо:

4354

УС на БИК

Назад