6078 използвани документи от аудио-визуалните колекции на „Alexander Street Press“

От 31 май до 31 юли 2017 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до седем колекции с аудио-визуални материали от „Alexander Street Press“ за 33 библиотеки в страната. 25 от тях се възползваха от  предоставените колекции:

  • Academic Video Online (AVON);
  • Complete Business and Economics Package (incl. Business Education in Video; Human Resource Management Online; International Business Online; Business eBooks Online);
  • Border and Migration Studies Online;
  • Psychological Experiments Online;
  • Alexander Street Health and Medicine Package (incl. Dental Education in Video; Rehabilitation Therapy in Video; Sports Medicine and Exercise Sciences Online, Vol. I and Vol. II; Medical Imaging in Video; Nursing Education in Video; Occupational Therapy in Video; Diagnosing Mental Disorders: DSM-5 and ICD-10)
  • Engineering Case Studies Online;
  • Twentieth Century Religious Thought Library (Volume I: Christianity; Volume II – Islam; Volume III – Judaism).

По време на двумесечния пробен достъп са прегледани 6078 различни по вид документи. В таблицата са представени организациите – участници в пробния достъп и статистически данни за ползваемостта.

Организация

Брой прегледани документи

1

Нов български университет, гр. София

2435

2

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

623

3

Икономически университет, гр. Варна

486

4

Тракийски университет, гр. Стара Загора

408

5

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, гр. София

355

6

Медицински университет, гр. Пловдив

323

7

Технически университет, гр. София

241

8

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

184

9

Стопанска академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов

179

10

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив

167

11

Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив

159

12

Медицински университет, гр. Плевен

144

13

Медицински университет, гр. София

97

14

Медицински университет, гр. Варна

75

15

Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

73

16

Технически университет, гр. Варна

63

17

Централна селскостопанска библиотека, гр. София

39

18

Висше училище по сигурност и икономика, гр. Пловдив

13

19

Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София

6

20

Аграрен университет, гр. Пловдив

5

21

Международно висше бизнес училище, гр. Ботевград

2

22

ХимикоТехнологичен и металургичен университет, гр. София

1

 

 Общо:

6078

 УС на БИК

Назад