7032 изгледани образователни видеоклипа от „Academic Video Online: Premium“

 

До 11 март 2016 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до образователни аудио-визуални материали от колекция „Academic Video Online: Premium“ на „Alexander Street Press“ за 16 библиотеки в страната.

Колекцията включва пълното съдържание на повече от 44 000 видеоклипове на различни езици с общо времетраене над 20 000 часа в области като: литература, музика, психологическо консултиране и терапия, социална и културна история, медицина, театър, кино и сценични изкуства, религия, социология и други. Съдържанието се предоставя от 1500 водещи разпространители като: The Open University, Broadway Theatre Archive, Annenberg Learner, BBC, NBC, Bloomberg, Filmakers Library.

 

По време на двумесечния пробен достъп са от край до край са гледани 7032 видеоклипа. В таблицата са представени организациите – участници и статистически данни за ползваемостта.

 

Организация

Брой гледани
 видеоклипа

1

Икономически университет, гр. Варна

1815

2

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", гр. Варна

1429

3

Американски университет в България, гр. Благоевград

1059

4

Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов", гр. Варна

1042

5

Медицински университет, гр. Пловдив

784

6

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

318

7

Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

184

8

Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", гр. София

113

9

Народна библиотека "Иван Вазов", гр. Пловдив

93

10

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

54

11

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив

43

12

Международно висше бизнес училище, гр. Ботевград

38

13

Висше училище по мениджмънт, гр. Варна

36

14

Българска академия на науките, гр. София

22

15

ХимикоТехнологичен и металургичен университет, гр. София

2

 

Общо:

7032

 

 

УС на БИК

Назад