Национална годишна среща

Български информационен консорциум има удоволствието да Ви покани на Национална годишна среща
П Р О Г Р А М А

20.11.2018 г. (вторник), в Библиотеката на Нов български университет, ул. „Монтевидео“ № 21, гр. София

10:00 - 10:30 - Регистрация

10:30 - 10:35 - Откриване

10:35 - 11:00 Българският информационен консорциум през 2018 г.

Надя Терзиева, Председател на УС на БИК

11:00 - 11:20 Утвърждаване на академичните библиотеки като „сърцето“ на откритата наука: Какво споделиха колегите от Европа на 47-та годишна конференция на LIBER

Ваня Русева, Нов български университет

11:20 – 11:40 Политики на EBLIDA за информационна и авторскоправна грамотност

д-р Марина Енчева, член на УС на EBLIDA

11:40 – 12:00 Нови насоки в отворената наука: публикуване, ръководено от библиотека, традиционни публикации и отвъд тях

Шади Авад, старши мениджър научноизследователска дейност и Оана Стоян, мениджър за Югоизточна Европа, Елсевиер

12:00 - 12:30- Коктейл

12:30 – 12:50 Роля и функции на университетската библиотека в дизайн, разработка и ефективна реализация на институционални проектни инициативи

Мая Урумова , Медицински университет, Пловдив

12:50 – 13:10 Електронни услуги на Научно-техническа и педагогическа библиотека – нови дейности в отговор на съвременните потребности

Красимира Илиева , Научно-техническа и педагогическа библиотека, НАЦИД, София

13:10 – 13:30 Новини от Strategic Direction Summit на EBSCO Information Services, Будапеща

д-р Радостина Тодорова, Нов български университет

Срещата ще се състои на 20.11.2018 г. (вторник), в Библиотеката на Нов български университет, ул. „Монтевидео“ № 21, гр. София.

Повече информация ще получите от Радостина Тодорова, rtodorova@bic.bg

Назад