Национална годишна среща

Български информационен консорциум има удоволствието да Ви покани на Национална годишна среща

П Р О Г Р А М А

Регистрация

10:00 - 10:05

Откриване

10:05 - 10:30

Български информационен консорциум през 2016 г.

Надя Терзиева, Председател на УС на БИК

10:30 – 10:50

Libraries Opening Paths to Knowledge – впечатления от годишната конференция на LIBER, Хелзинки, Финландия

Радостина Тодорова, Нов български университет

10:50 – 11:10

Видими, активни и ангажирани – в реалния и виртуалния свят

Николина Иванова – Бел, Гергана Атанасова, Библиотека „Паница“, Американски университет, Благоевград.

11:10 – 11:30

Щрихи от семинара „НАОА и критерии за акредитация на университетите и висшите училища в контекста на библиотечно-информационната дейност в България“

Малина Димитрова, Биляна Яврукова, Университетска библиотека, СУ „Св. Кл. Охридски“

11:30

Коктейл

Заявете вашето участие най-късно до 28.11.2016 г., като попълните регистрационната форма за участие. Срещата ще се състои на 29.11.2016 г. (вторник), Библиотека, Университет по архитектура, строителство и геодезия, бул."Христо Смирненски" № 1, гр. София.

Повече информация ще получите от Радостина Тодорова, тел. (02) 8110292, rtodorova@nbu.bg

Назад