Научни електронни списания от „Wiley“

От 15 май до 15 юли 2016 г. Български информационен консорциум организира временен достъп 1500 научни електронни списания чрез платформа „Wiley Online Library“ на издателство „Wiley“ популярно и като „John Wiley & Sons“. То е добре известно сред академичните общности по света, тъй като публикува предимно научна литература.

Колекцията от списания е мултидисциплинарна и обхваща научните области: селско стопанство, науки за храненето, науки за живота, архитектура и планиране, изящни и приложни изкуства, бизнес, икономика, финанси и счетоводство, химия, компютърни науки и информационни технологии, науки за Земята и околната среда, космически изследвания, хуманитарни науки, право и криминология, математика, статистика и медицина.

При наличие на знак „отворено катинарче“, който се откроява и при търсене, и при прелистване по заглавия, може да се ползва пълен текст.

Кратко ръководство за потребителя

УС на БИК

Назад