687 използвани статии от научни списания от Brill

От 15 октомври до 15 ноември 2017 г Български информационен консорциум организира временен достъп до избрани заглавия от научни списания на издателство Brill за 16 библиотеки в страната.

Тематичните области са в хуманитарните и социални науки. Включени са издания и на тема биология. Езикът на статиите е английски. Чрез онлайн платформата на Brill се предлагат повече от 280 научни списания като 13 от тях са Open Access. При провеждане на търсене, резултатите с маркиран малък зелен правоъгълник предоставят пълнотекстов достъп.

По време на пробния достъп са изтеглени 687 пълнотекстови документи. В таблицата са представени организациите – участници и статистически данни за ползваемостта.

Организация

Брой пълнотекстови статии

Софийски университет "Св. Климент Охридски", гр.София

551

Американски университет, гр. Благоевград

31

Народна библиотека „Иван Вазов“, гр.Пловдив

28

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

21

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр.Шумен

20

Нов български университет, гр. София

17

Висше училище по сигурност и икономика, гр. Пловдив

6

Медицински университет, гр. Пловдив

6

Аграрен университет, гр. Пловдив

3

Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе

2

Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград

1

Висше училище по застраховане и финанси, гр. София

1

ОБЩО:

687

 

УС на БИК

Назад