Научни списания от Brill

От 15 октомври до 15 ноември 2017 г Български информационен консорциум организира временен достъп до избрани заглавия от научни списания на издателство Brill за 16 библиотеки в страната.

Тематичните области са в хуманитарните и социални науки. Включени са издания и на тема биология. Езикът на статиите е английски. Чрез онлайн платформата на Brill се предлагат повече от 280 научни списания като 13 от тях са Open Access. При провеждане на търсене, резултатите с маркиран малък зелен правоъгълник предоставят пълнотекстов достъп.

Издателска къща Brill е основана през 1683 г. Тя е с богата история и силно международно присъствие. Седалището на компанията е в Лайден, Холандия, с филиал в Бостън, Масачузетс (САЩ).

УС на БИК

Назад