„Норми 5.1 НЕТ“ от „СИЕЛА АД“

Системата съдържа актовете на българското законодателство с пълни текстове, както следва:

 • Кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др. – действащи и отменени, стари редакции на нормативите и членовете.
 • Законопроекти и стенограми на Народното събрание.
 • Актове на Президента, Народното събрание, Министерски съвет, министерствата, кореспонденция на Министерство на финансите, КЗК, актове на други ведомства.
 • Практика на Конституционния съд.
 • Съдебна практика с анотирани решения на съдилищата, на АС при БТПП. Решения на Европейския съд по правата на човека.
 • Практика на Апелативните съдилища.
 • Диспозитиви на съдебните решения.
 • Държавен Вестник – пълен официален и неофициален раздел.
 • Статии по правни проблеми.
 • Библиография на издаваната правна литература.
 • Речник на легалните дефиниции.
 • Английско-български юридически речник.

 

УС на БИК

Назад