От 2 юни до 30 юни 2018 г., Български информационен консорциум организира временен достъп за 14 институции в страната

Американското дружество на физиците (American Physical Society (APS)) (https://www.aps.org/publications/index.cfm) е организация с нестопанска цел, която работи за напредъка в областта на физичните науки, и чрез публикуването на специализирани научни списания. Изданията на APS обслужват международната физична общност с помощта на рецензирани периодични заглавия, съобщения и коментари за най-новите проучвания и данни от областта на физиката в глобален аспект, както и блогове за политиките в науката, а също и забавни и образователни новини в научната сфера. Колекцията от списания на APS се състои от 13 водещи заглавия, между които Physical Review Letters, Physical Review X, Physical Review и Reviews of Modern Physics.

УС на БИК

Назад