Пробен достъп до Euromonitor International

До 20 юни 2017 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до базата данни на Euromonitor International за 26 библиотеки в страната.

Euromonitor International е световна компания за проучване на пазара, предоставяща информация, необходима за стратегическо разузнаване за промишлеността, икономиките, компаниите и потребителите. Публикуваните изследвания са широко използвани и сред академичната общност, между които са студентите, преподавателите и библиотекарите от водещи колежи, университети, бизнес училища и академични изследователски центрове по целия свят. Ценно за образователния процес е, че студентите се обучават да използват този вид данни, което е от значение за тяхната професионална реализация във водещи компании. Изследователите от своя страна, следят икономическото положение и перспективите за бъдещето и демографските промени. Лекторите използват съпоставими статистически данни и доклади в подготовката на задачи за студентите. Персоналът на библиотеката използва тези изследвания, за да отговори на широк спектър от запитвания.

УС на БИК

Назад