Семинар „Отворен достъп за отворена наука“

Събитието е посветено на Международната седмица на открития достъп до научни публикации, която тази година ще се проведе от 23 до 27 октомври 2017 г., под надслов „Open in order to…”.

По време на семинара участниците заедно ще:

  • допринесат за разбирането на този глобален процес на промяна в сферата на научната комуникация;
  • дискутират политики за популяризиране на този модел и насърчаване на учените да осигурят открит достъп до своите постижения у нас;
  • изградят устойчиви връзки между отделни университети, колежи, изследователски институти, финансиращи агенции и академични библиотеки;
  • открият решения за повишаване видимостта и влиянието на българските научни публикации.

 

ПРОГРАМА

23.10.2017 г. (понеделник)

гр. София, ул. „Монтевидео“ № 21, Нов български университет, Център за книгата, Библиотека, Семинарна зала.

 

9:30 ч. - 10:30 ч. Регистрация

10:20 ч. - 10:30 ч. Откриване

10:30 ч. - 10:50 ч. Сайтът на Център за книгата – портал за свободен достъп до академични издания

Презентатори: Радостина Тодорова и Ангелина Гимишева, Нов български университет, гр. София

Резюме: Ще бъде представен новият сайт на Център за книгата на НБУ и всички възможности, които той предлага за достъп до академично пълнотекстово електронно съдържание, създавано в университета.

 

10:50 ч. - 11:20 ч. Open Science и социални научни мрежи.

Презентатор: Теодора Л. Костадинова, Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив

Резюме: Презентацията разглежда накратко концепцията за Open Science, представя две от най-големите социални научни мрежи ResearchGate и Academia.edu, както и някои от техните предимствата.

 

11:20 ч. - 11:40 ч. Информационна, технологична и комуникационна синергия между библиотеки, културни и духовни центрове.

Презентатор: Велислав Танев, Сдружение на народните читалища Хемус 2015, гр. София

Резюме: Фокусът на представянето е насочен към опазване, съхраняване и популяризиране на Българското слово и история в едно с общото европейско и световно културно-историческо наследство и изкуство. На присъстващите ще бъде демонстрирана Българска онлайн библиотека към Сдружение на народните читалища Хемус 2015. Тя съдържа предимно пълнотекстови български периодични издания. Сред заглавията са: „Архитектура“, „Правна мисъл“, „Съвременно право“, „Общество и право“, „Правен преглед“, „InGlobo“, „Съвременник“, „Проблеми на изкуството“, „Ново време“ и други. Именно информационни ресурси с отворен достъп допринасят за стимулиране развитието на библиотеките като демократични и модерни институции, осигуряващи на гражданите бърз достъп до образование, информация и култура.

 

11:40 ч. - 12:00 ч. Управление на научните данни и отворената наука: Споделен опит и резултати от изследвания, представени на 46-та годишна конференция на LIBER

Презентатор: Ваня Русева, Нов български университет, гр. София

Резюме: Ще бъдат разгледани въпросите за устойчивостта и трансформацията на Отворената наука, представени чрез опита на водещи европейски библиотеки в управлението на научните данни по време на 46-та годишна конференция на LIBER.

 

12:30 ч. - 13:15 ч. Кафе пауза

 

13:15 ч. - 13:45 ч. Посещение в Център за книгата на Нов български университет

По време посещението, участниците ще имат възможност да се запознаят с дейността на Центъра за книгата на Нов български университет, чиято цел е разпространение на образователните и научно-творческите постижения на университета.

 

13:45 ч. - 14:30 ч. Посещение в галерия УниАрт на Нов български университет

В рамките на „Международно биенале на стъклото 2017“ участниците ще разгледат изложба с фотографии на някои от най-значимите скулптури и архитектурни инсталации от стъкло на ХХ век. Мащабните скулптури са дело на динамичното артистично дуо Станислав Либенски и Ярослава Брихтова. Техни произведения са част от колекциите на повече от 50 музея и галерии по целия свят.

 

14:30 ч. - 15:30 ч. Консултации с УС на БИК за включване в споделен достъп до бази данни и прилаганите ценови модели (с предварителна заявка на имейл rtodorova@nbu.bg).

Назад