Семинар “Привилегията да сме информирани: „EMIS UNIVERSITY“, „CEIC DATA“ И „CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY“

Български информационен консорциум и Централна библиотека на Българската академия на науките ви канят на семинар: “Привилегията да сме информирани: „EMIS UNIVERSITY“, „CEIC DATA“ И „CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY“

ПРОГРАМА

23.01.2019 г. (сряда)

гр. София, ул. „15 Ноември“ № 1, Централна библиотека на Българската академия на науките, Малък салон (зала 207)

 

9:00 - 10:00 ч. – Регистрация

10:00 - 10:10 ч. – Откриване

10:10 - 11:50 ч. – Представяне на EMIS University

Презентира: Валентин Стефан, мениджър за Югоизточна Европа, ISI Emerging Markets Group

10:50 - 11:30 ч. – Представяне на CEIC DATA

Презентира: Делян Кирилов, мениджър CEIC Data, ISI Emerging Markets Group

11:30 - 12:00 ч. – България в глобалното научно пространство със CEEOL

Презентира: Десислава Милушева, Нов български университет

 

ТАКСА УЧАСТИЕ

Такси за участие в семинара:

  • за представители на организации, нечленове на БИК – 15,00 лв./за 1 участник;
  • за представители на фирми или търговски организации – 25,00 лв./ за 1 участник
  • асоциирано членство в БИК – 100,00 лв., възможност за участие на неограничен брой участници във всички събития на БИК през календарната година.

Таксата може да бъде платена по банков път предварително или на място в деня на събитието, като:

- участниците, заплатили съответната сума по банков път, ще получат фактура в деня на събитието;

- участниците, заплатили съответната сума на място в деня на събитието, ще получат фактура по пощата.

Банкови детайли на БИК:

Сдружение с нестопанска цел „Български Информационен Консорциум”

IBAN: BG50RZBB91551068003510

BIC: RZBBBGSF

Райфайзенбанк

бул. “Никола Петков” № 5 А, (Кантек) София

Основание: Такса семинар

РЕГИСТРАЦИЯ

Заявете вашето участие най-късно до 22.01.2019 г., като попълните електронна регистрационна форма.

Назад