Семинар “Привилегията да сме информирани: Новите продукти на "Brill”, „American Physical Society“, „Bloomsbury“, „Elsevier“ и „De Gruyter“

Български информационен консорциум и Библиотеката на Нов български университет ви канят на семинар “Привилегията да сме информирани: Новите продукти на "Brill”, „American Physical Society“, „Bloomsbury“, „Elsevier“ и „De Gruyter“.

ПРОГРАМА

17.04.2018 г. (вторник), гр. София, ул. „Монтевидео“ № 21, Нов български университет, Библиотека, Семинарна зала

9:00 - 10:00 ч. – Регистрация

10:00 - 10:10 ч. – Откриване

10:10 - 10:50 ч. – Brill – Онлайн хуманитаристика

Презентатор: Кинга Пшидрига, „Jacek Lewinson Publishers' Representative Central/Eastern Europe“

10:50 - 11:30 ч. – American Physical Society – Консорциум от списания

Презентатор: Пьотр Антчак, „ABE-IPS Sp. z o.o.“

11:30 - 12:10 ч. - Bloomsbury Academic – Новият стар партньор при онлайн ресурсите

Презентатор: Кинга Пшидрига, „Jacek Lewinson Publishers' Representative Central/Eastern Europe“

12:10 - 13:00 ч. - Обяд

13:00 - 13:40 ч. - Elsevier: достъп до изследвания от най-висок клас

Презентатор: д-р Катаржина Гаца, „Еlsevier“

13:40 - 14:20 ч. - De Gruyter – истинският глобален издател

Презентатор: Кинга Пшидрига, „Jacek Lewinson Publishers' Representative Central/Eastern Europe“

 

ТАКСА УЧАСТИЕ

Такси за участие в семинара:

  • за представители на организации, нечленове на БИК – 15,00 лв./за 1 участник;
  • за представители на фирми или търговски организации – 25,00 лв./ за 1 участник
  • асоциирано членство в БИК – 100,00 лв., възможност за участие на неограничен брой участници във всички събития на БИК през календарната година.

Таксата може да бъде платена по банков път предварително или на място в деня на събитието, като:

- участниците, заплатили съответната сума по банков път, ще получат фактура в деня на събитието;

- участниците, заплатили съответната сума на място в деня на събитието, ще получат фактура по пощата.

Банкови детайли на БИК:

Сдружение с нестопанска цел “Български Информационен Консорциум”

IBAN: BG50RZBB91551068003510

BIC: RZBBBGSF

Райфайзенбанк

бул. “Никола Петков” № 5 А, (Кантек) София

Основание: Такса семинар

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Заявете вашето участие най-късно до 14.04.2018 г., като попълните електронна регистрационна форма.

Назад