Споделен достъп до бази данни от EBSCO Publishing

Уважаеми колеги,

БИК провежда анкета с цел проучване намеренията за споделен достъп до бази данни от EBSCO Publishing през 2017 г.

В случай че проявявате интерес, попълнете онлайн формуляра не по-късно от 30.08.2016 г.

УС на БИК

Назад