Основни цели

  • Подпомагане и насърчаване ползването на информационни ресурси в България;
  • Удовлетворяване на информационните потребности на членовете на Сдружението и техните потребители;
  • Постигане на преференциални финансови условия за ползването на информационни ресурси от членовете на Сдружението;
  • Насърчаване напредъка на информационните услуги чрез обучение, допълнителна квалификация, връзки с обществеността и други подходящи средства и способи;
  • Съдействие за иницииране на съвместни действия, споделено ползване на информационни ресурси и обмяна на опит между членовете на Сдружението.