Годишник на БИК

Годишник на Български информационен консорциум 2013 / Български информационен консорциум; Състав. Надя Терзиева, Радостина Тодорова - София: БИК, 2014. - 96 с.
ISSN 1312-4773

Изтегли

годишник 2008

Годишник на Български информационен консорциум 2008 / Български информационен консорциум; Състав. Надя Терзиева, Радостина Тодорова - София: БИК, 2009. - 204 с.: с ил.; 20 см
ISSN 1312-4773

Изтегли

годишник 2007

Годишник на Български информационен консорциум 2007 / Български информационен консорциум; Състав. Надя Терзиева, Радостина Тодорова - София: БИК, 2008. - 195 с.: с ил.; 20 см
ISSN 1312-4773

Изтегли

годишник 2006

Годишник на Български информационен консорциум 2006 / Български информационен консорциум; Състав. Биляна Александрова, Надя Терзиева - София: БИК, 2007. - 176 с.: с ил.; 20 см
ISSN 1312-4773

Изтегли

годишник 2005

Годишник на Български информационен консорциум 2005 / Български информационен консорциум; Състав. Биляна Александрова, Надя Терзиева - София: БИК, 2006. - 209 с.: с ил.; 20 см
ISSN 1312-4773

Изтегли

годишник 2004

Годишник на Български информационен консорциум 2003/2004 / Български информационен консорциум; Състав. Биляна Александрова, Надя Терзиева - София: БИК, 2004. - 160 с.: с ил.; 20 см
ISSN 1312-4773

Изтегли

Бюлетин "Нова библиотека"

Нова БИБЛИОТЕКА (Брой 10) - Изтегли

Нова БИБЛИОТЕКА (Брой 9) - Изтегли

Нова БИБЛИОТЕКА (Брой 8) - Изтегли

Нова БИБЛИОТЕКА (Брой 7) - Изтегли

Нова БИБЛИОТЕКА (Брой 6) - Изтегли

Нова БИБЛИОТЕКА (Брой 5) - Изтегли

Нова БИБЛИОТЕКА (Брой 4) - Изтегли

Нова БИБЛИОТЕКА (Брой 3) - Изтегли

Нова БИБЛИОТЕКА (Брой 2) - Изтегли

Нова БИБЛИОТЕКА (Брой 1) - Изтегли