Споделен абонамент на електронни информационни ресурси
Academic Search Complete

Мултидисциплинарна научна база данни с пълнотекстов достъп до повече от 8500 списания, 7500 от които с висока научна стойност (peer-reviewed). Базата предлага и достъп до ниво “резюме” за още над 12500 заглавия.

Пълна информация за ресурса може да намерите ТУК.

American Doctoral Dissertations: 1933-1955

Базата данни съдържа близо 100 000 библиографски описания на дисертации защитени в периода 1933-1955 г. и предлага търсене по автор, заглавие, тема и университет.

Пълна информация за ресурса може да намерите ТУК

Business Source Complete

Една от най-авторитетните бази данни в областта на бизнеса. Предлага достъп до 4000 пълнотекстови научни списания и множество различни по вид документи. Важна част, спомагаща за постигане на пълен обхват, са индексираните и резюмирани ценни научни списания, датиращи още от 1886 г.

Пълна информация за ресурса може да намерите ТУК.

European Views of the Americas: 1493 to 1750

Библиографска база дани, с повече от 32000 записа на произведения, създадени в Европа и отнасящи се за Северна и Южна Америка. Колекцията се базира върху авторитетната библиография “European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750”.

Пълна информация за ресурса може да намерите ТУК.

GreenFILE

Колекция от индексирани и реферирани научни и правителствени документи обхваща всички аспекти на човешкото въздействие върху околната среда. Пълнотекстови са над 4700 документа от индексираните 384000.

Пълна информация за ресурса може да намерите ТУК.

Health Source: Consumer Edition

Пълнотекстова база данни с 836 списания. Обхванати са области като: обществено здравеопазване, популярни лекарствени форми и тяхното приложение, клинична медицина, психология, технологии в медицината и медицинско образование.

Пълна информация за ресурса може да намерите ТУК.

Library, Information Science & Technology Abstracts

Библиографска база данни, в която се индексират повече от 560 ядрени списания в областта на библиотечното дело, библиометрията и мн. др.

Пълна информация за ресурса може да намерите ТУК.

MEDLINE Complete

Ресурсът се базира на добре позната индексна база данни MEDLINE, но осигурява пълен текст на статиите за над 2 500 списания в различни области на медицината. Голяма част от изданията са достъпни без ембаргов период, веднага след тяхното публикуване онлайн. Това позволява на потребителите незабавен достъп до най-новата информация в областта.

Пълна информация за ресурса може да намерите ТУК

Teacher Reference Center

Включва 280 анотирани периодични издания в областта на образованието. Широко са застъпени следните теми: оценяване, добри практики, продължаващо обучение, разработване на учебни планове, стандарти, основно и висше образование.

Пълна информация за ресурса може да намерите ТУК.

Консултантски услуги

Ако пред вас стои сериозен проблем, чието разрешаване изисква експертна помощ, обърнете се към Български информационен консорциум. Ние ще открием за вас специалистите, от които се нуждаете.

За повече информация: Надя Терзиева nterzieva@nbu.bg