Средства за постигане на целите

  • Популяризиране и разпространяване на информационни ресурси чрез маркетингова дейност, обучение и набиране на средства;
  • Осъществяване и поддържане на контакти с доставчици на информационни ресурси, издателства и сродни организации в страната и чужбина;
  • Договаряне на преференциални финансови условия за ползването на информационни ресурси за членовете си;
  • Организиране на образователни сесии за запознаването и използването на информационни ресурси;
  • Следене и популяризиране на новостите в областта на електронната информация;
  • Предлагане на различни форми на дейност, които да подпомагат сътрудничеството между членовете на Сдружението и да благоприятстват за повишаване качеството на предлаганите услуги и информационни пакети.