Пробен достъп до информационни продукти и услуги

БИК предлага възможност на фирми/издателства за уреждане на пробен достъп до техни продукти/услуги за членове на консорциума. БИК се ангажира с координация на дейностите, свързани с пробния достъп. За периода на пробния достъп фирмите/издателствата могат да поместват рекламен банер в сайта на БИК, като цената е по договаряне.

Сключване на договори за ползване на продукти/услуги

БИК предлага възможност да координира всички дейности, свързани със сключване на консорциумно споразумение за ползване на продукти/услуги. За периода на договора фирмите/издателствата могат да поместват рекламен банер в сайта на БИК, като цената е по договаряне.

Представяне на продукти и услуги

БИК предлага възможност на фирми/издателства да представят продукти или услуги по време на събития, организирани от сдружението. Участието с презентация и рекламен щанд в събития на БИК се заплаща по договаряне между двете страни.

Участие в събития на БИК

Представители на фирми/издателства могат да участват в събития на БИК като заплащат такса, определена в поканата.

Повече информация

Надя Терзиева, тел. (02) 8110290, електронна поща: nterzieva@nbu.bg

Тошка Борисова, тел. (073) 888354; 888341, електронна поща: toshka@aubg.edu

Радостина Тодорова, тел. (02) 8110292, електронна поща: rtodorova@nbu.bg

Банковата сметка на Български информационен консорциум

IBAN: BG50RZBB91551068003510

BIC: RZBBBGSF

Сдружение с нестопанска цел “Български информационен консорциум”

Райфайзенбанк

бул. “Никола Петков” № 5 А, (Кантек) София